Det fylls på med allfler elever i F-huset på Ebersteinska gymnasiet när klockan närmar sig 9.30 på fredagen. Lotta Källström finns på plats för att spela och sjunga och det är förberett med fika för eleverna och personalen som samlats för detta högtidliga tillfälle. Det är nämligen dags för invigning efter en ombyggnad och uppdatering av dessa lokaler i Norrköpings äldsta skola (1857) som fortfarande är i bruk.

På plats finns representanter från politiken: Fredrik Franzén (L), Roger Åkesson (M) samt Mia Sköld (MP), oppositionsråd, dessutom är utbildningsdirektör Sofie Lindén och gymnasiechefen Anders Palmgren närvarande i F-huset dagen till ära.

– Skillnaden är jättestor mot förut, det har byggts om i grunden med ny ventilation, dessutom har vi nu skolledning, elevhälsa och administration i samma hus, säger Anders Palmgren som tycker att slutresultatet blivit ljust och fräscht.

Artikelbild

| Gymnasiechef. Anders Palmgren beskrev tillkomsten av skolan där Christian Eberstein (tavlan) innan sin död 1816 ville donera pengar till en skola i Norrköping. Så skedde också.

– En pedagogisk miljö innehåller ju inte bara klassrum utan även mindre grupprum; sedan pratar man mycket om flexibel arbetsmiljö på arbetsplatser men det är ju lika viktigt i skolmiljön.

Så har det blivit dags för bandklippning: fyra saxar manövreras med viss försiktighet av Fredrik Franzén, Mia Sköld, Roger Åkesson samt Sofie Lindén och bandet delas upp i ett antal mindre bitar till publikens applåder. Sedan är det dags för fikaköer att bildas: F-salen är invigd och fler ombyggnader kommer det att bli på Ebersteinska de kommande åren.