Sent på måndagskvällens fullmäktigemöte i Norrköping debatterade kommunpolitikerna frågan om hur Norrköpings beredskap är för att ta emot återvändare från terrorgruppen IS i Syrien och Irak.

SD: s ena oppositionsråd Matthias Olofsson ställde frågor till kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S).

Enligt Stjernkvist som refererade till ett "gott samarbete med polisen" har ännu inga av de cirka 5-7 personer som rest ner återvänt till Norrköping från IS- striderna. Matthias Olofsson hänvisade i debatten till medieuppgifter från TV4 Nyheterna om erfarenheter från bland annat Malmö där återvändare från IS såväl hyllats som hjältar av sina egna som spridit rädsla bland andra Malmöbor.

Enligt Olofsson var det viktigt att Norrköping hade beredskap för att liknande händelser skulle kunna inträffa i Norrköping. Han anförde också att problemen med IS-resenärer kunde ha varit mycket mindre om övriga partier röstat ja till en riksdagsmotion i frågan som SD lade 2013. I motionen hade SD krävt att den svensk som gick in i strid på IS sida inte skulle vara välkommen tillbaka.

Lars Stjernkvist svarade att Norrköpings fullmäktigepolitiker inte kunde lastas för vad som beslutats/inte beslutats i riksdagen för sex år sedan. Han sade sig vidare ha hög tilltro till vad politiken kan åstadkomma men att han likafullt var "skeptisk till att en riksdagsmotion skulle ha kunnat förändra verkligheterna" på det sätt som Matthias Olofsson hävdade.

Oppositionsrådet Matthias Olofsson hänvisade till en rapport från Försvarshögskolan som han visade upp från talarstolen. Enligt Olofsson varnades det i rapporten för bland annat en skola och en moské i Norrköping där det finns risk för support och rekrytering till IS.

Fullmäktigeledamoten David Ergül (S) instämde med Matthias Olofsson i hans syfte men manade honom att söka mindre konflikt och mer av praktiskt samarbete i frågan om IS-återvändare.