Benny Sellborn, 60, sitter i styrelsen för SD i Norrköping, och har varit delaktig i den namninsamling som partiet drivit för att försöka stoppa moskébygget nära Östgötaporten.

Namninsamlingen lades ner sedan SD inte fått ihop tillräckligt många namn för att lyfta frågan om en folkomröstning till kommunfullmäktige.

Benny Sellborn säger att han överklagat bygglovet för moskén, minareten och parkeringsplatsen i hörnet av Ektorpsgatan och Skarphagsleden både som boende i närområdet och som ett led i SD:s motstånd mot moskén.

– Sverigedemokraterna som parti kan inte överklaga det här. Man måste bo i närområdet för att kunna överklaga, säger Benny Sellborn.

Han bor på Idrottsgatan, cirka 250 meter från den aktuella fastigheten.

– Det är jag som står för överklagandet. Partiet står ju bakom, så att säga, men det är jag som har undertecknat överklagandet.

Totalt var det fyra privatpersoner som överklagade bygglovet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen avvisade överklagandena med motiveringen att ingen av de fyra hade klagorätt, då de bor för långt ifrån den aktuella fastigheten.

Två av dem, Sellborn, och en boende på Sandbergsgatan, valde att överklaga till mark- och miljödomstolen. Båda bor i närområdet, men ingen är närmaste granne med den blivande moskén.

"Länsstyrelsens motivering att jag saknar klagorätt accepteras inte av mig", skriver personen på Sandbergsgatan i sitt överklagande till mark- och miljödomstolen. Personen fortsätter: "En moské med minaret hur lämpligt är det i ett svenskt bostadsområde?"

Domstolen har inte fattat något beslut ännu om de båda har klagorätt eller inte.

Benny Sellborn, som själv tycker att han bor nära, anger flera skäl till att han vill ha en prövning av bygglovet. Ett är att parkeringen ska vara på prickad mark där man inte får bygga.

– Det har också ett kulturhistoriskt intresse då det alltid varit en idrottspark.

Han saknar en trafikanalys, och anför också att moskén skapar en risk för ett parallellt samhälle och segregation.

– Jag tror att en stor del av Norrköpingsborna inte tycker att en moské passar in i stadsbilden. Inte en fullskalig, som detta är.

Han uttrycker en oro för att det kan bli "vi och dom", men tycker på fråga inte att SD bygger på den konflikten.

– Vi vill synliggöra problem som finns.

Inför valet i höst står Sellborn, som i dag sitter i socialnämnden, på fullmäktigelistan för SD. Han beskriver sig själv som arbetaren som tidigare röstat på Socialdemokraterna.