Oppositionsrådet Matthias Olofsson (SD) påpekar att SD var först med att ställa frågan, vad Norrköpings kommun vidtar för åtgärder, i en interpellation daterad den 20 februari, inför nästa fullmäktige, den 25 mars.

I förra veckan presenterade Sophia Jarl (M) ett nämndinitiativ inför måndagens kommunstyrelse, där hon vill att kommunen ska uppdatera sin handlingsplan och se över sina rutiner för hur återvändare ska hanteras, något Lars Stjernkvist (S) tyckt var ett bra förslag.

– Vad jag vill med den här interpellationen är egentligen exakt det som Sophia Jarl lyfte fram, säger Matthias Olofsson.

Hur många återvändande terrorister finns det idag i Norrköping och vilka åtgärder har vidtagits för att förhindra att de utför "bestialiska gärningar” här är en fråga Olofsson vill ha svar på.

– Vi måste skydda våra invånare, vi måste skydda våra anställda i kommunen. Hur ska vi göra det? Hur arbetar kommunen med att förebygga och förhindra rekrytering till våldsbejakande terrororganisationer?

– Det handlar om att kapa frågan, säger Matthias Olofsson om Jarls nämndinitiativ och fortsätter:

– Jag ska vara helt ärlig: jag tycker att det är bra att sverigedemokratisk politik får genomslag. Det spelar egentligen ingen roll vem som driver igenom vår politik, så länge den drivs igenom.

– Vi för Moderaternas politik, slår Sophia Jarl (M) tillbaka.

– Vi för inga andra partiers politik, utan vi utgår från våra värderingar och vad vi anser att vi behöver göra för Norrköping. Jag har inte noterat att de ens lagt den här interpellationen förrän jag öppnade kf-handlingen i helgen.