Det kan handla om var man väljer att förlägga evenemangen och vilka fysiska hinder som ska sättas upp.

Enligt kommunens säkerhetschef Richard Tjernström är det ett säkerhetstänk som påbörjats redan före terrordådet i Stockholm. Någon ytterligare skärpning har inte skett efter fredagen, utan man har redan tidigare tagit höjd för en förändrad syn på säkerheten.

– Vi kommunicerade naturligtvis med polisen i fredags, och de beskrev hur de hanterade situationen, säger Richard Tjernström.

– Men även innan den här händelsen i Stockholm så har vi tagit höjd för de olika arrangemang som planeras i stan framöver, i sommar, att vi ska ha en helt annan typ av inkörningshinder och sådant till den typen av folksamling, handelsgator och annat, med tanke på de händelser som varit ute i Europa det senaste året.

Just nu är man inne i planeringsfasen inför sommarens evenemang.

– Vi kanske inte kan ha samma öppenhet som vi har haft tidigare vid olika typer av evenemang. Vi kanske måste tänka på var de är förlagda, hur många tillfartsvägar som finns och vilka fasta hinder vi måste ha.

Samtidigt måste man säkerställa att ambulans och räddningstjänst kommer fram vid behov.

Ett evenemang man måste fundera särskilt kring är Augustifesten.

– Vi har ju tidigare haft hela Gamla Rådstugugatan som marknadsgata, där människor går och det är trångt. Man kan bara tänka sig hur hemskt det skulle vara ifall någon skulle göra på samma sätt som i Stockholm.

Om man ska flytta marknaden eller sätta upp hinder kan Tjernström inte svara på. Det blir en diskussion tillsammans med arrangören Upplev Norrköping.

Att skydda sig mot den här typen av attentat på allmänna gator är svårt, därför ligger fokus på de platser och de tillfällen där man av särskilda skäl behöver göra förberedelser, säger Tjernström.

Att till exempel sätta upp hinder på Drottninggatan i Norrköping, i vardagen, är inte aktuellt. Det skulle inte fungera, menar han.

– Vi har ett öppet och fungerande samhälle och det ska vi återgå till, säger Richard Tjernström.

Ska man som Norrköpingsbo vara rädd?

– Jag tycker inte alls att man ska vara rädd. Det är precis det som terrorister och andra vill att vi ska vara. De vill orsaka splittring. Vi ska inte vara rädda, vi ska leva de liv vi vill leva, säger Richard Tjernström som samtidigt uppmanar alla att vara vaksamma.