Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) slår tillbaka och talar om en ryckighet i Moderaternas budgetförslag.

Inför kommunstyrelsen på måndagen kallade oppositionsrådet Sophia Jarl (M) till en pressträff för att presentera sitt förslag till lösning på underskottet på 50 miljoner i Norrköpings skolor.

Hon menar att majoritetens förslag ger skolorna orimliga förutsättningar att klara undervisningen och framhåller att utbildning kommer att bli en lokal stridsfråga i valrörelsen.

Moderaterna går med på majoritetens förslag om att i en tilläggsbudget ge utbildningsnämnden 20 miljoner kronor från kommunstyrelsens reserv för trygghet, jobb och utbildning, men köper inte att den enprocentiga effektiviseringen inom nämnden ska stå för resten av kostnaden, 30 miljoner kronor.

Sophia Jarl, som menar att underskottet kan härledas till personal, saknar en ordentlig analys av vad det är för personal som anställts under 2017, om det är lärare eller pedagoger kopplade till barn med särskilda behov.

Om nämnden själv ska effektivisera 30 miljoner är det på personalsidan som man skulle kunna ta pengarna. Jarl vill inte bidra till ett sådant beslut utan att veta vilken personal som anställts.

Hon tror att problemet är att elevpengen ute på skolorna är för låg, att rektorerna sökt från tilläggsbeloppen för att de inte har pengar att klara grundverksamheten.

– Skolan kostar betydligt mer än majoriteten är beredd att satsa.

För att ge utbildningsnämnden lugn och ro föreslår M att de 30 miljoner som fattas ska tas från nedskärningar inom kommunstyrelsens budget.

Det handlar om att inte tillföra tre miljoner till filmfonden, att de 5,7 miljoner kronor som det nya kontaktcentret kostar ska tas från byggnads- och miljöskyddsnämndens överskott på 12 miljoner kronor, att arbetsmarknadsåtgärden "arbetsdelning" får slå av på takten, neddragningar på administration och minskat bidrag från skattekollektivet till kommunkoncernen, att kommunens bolagskostnader ska bära sig själva.

– Om vi bara skulle tillsätta de 20 miljonerna som majoriteten föreslår, då är det en ambitionssänkning, för då måste de spara 30 miljoner. Det är det som vi inte är beredda att gå med på, säger Sophia Jarl.

Däremot tycker hon att effektiviseringsförslaget på en procent ska ligga kvar till förmån för lärarlönerna.

Lars Stjernkvist (S) påminner om just det senare, M-förslaget i höstas om att dra ner på kostnader i skolan för att höja lärarlönerna.

– Med Moderaternas politik blir det en väldig ryckighet. I höstas ville de dra ner, för då bedömde de att det inte behövdes så mycket, och sedan har det hänt saker som gör att de nu vill lägga till till och med mer än vad vi vill – men med en sådan politik är det ingen som vet vad som händer om sex månader, när tidningsrubrikerna handlar om något annat, säger Lars Stjernkvist.

– Vårt förslag innebär att vi jämfört med budgeten från i höstas vill lägga fram ytterligare 20 miljoner. Sedan har vi sagt att vi ska fortsätta följa utvecklingen och se vad som krävs för att verkligen försvara och utveckla kvaliteten inom skolan, säger Lars Stjernkvist som öppnar för att flera av Jarls omfördelningsförslag kan användas senare i processen.

En del av kostnaderna för barn i behov av extra stöd ligger kvar, där måste man hitta en långsiktig finansiering, säger Stjernkvist. En del är sådant som en annan organisation kan lösa, till en lägre kostnad, till exempel kommungemensamma grupper.