– Jag är glad för varje ny väljare. På det viset är det klart att det känns bra att vi gör framsteg i traditionella M-fästen. Men samtidigt; Det går bra för kommunen, men medan det märks i vissa områden så märks det inte i andra. Det blir väldigt tydligt när man ser valresultatet och det är något vi måste jobba med framöver. Alla ska få ta del av vändningen i Norrköping, säger Lars Stjernkvist (S).

Han har rätt i att Lindö, men även Kneippen, av tradition samlar många Moderatröster. Förra valet fick Moderaterna 52,9 procent av rösterna i Lindö östra, 49,6 procent i Lindö västra och 36,2 procent i Kneippen. I årets val dalade stödet i alla tre valkretsarna och hamnade på 47,2, 41,9 respektive 32,1 procent. Samtidigt stärkte Socialdemokraterna sin position här: I Lindö östra ökade partiet från 12,9 till 13,8 procent, i Lindö västra från 15,2 till 18,7 procent och i Kneippen steg partiet marginellt från 21,4 till 21,6 procent. I Saltängen-Nordantill ökade S från 29,2 till 30,2 procent.

Lars Stjernkvist ser flera potentiella förklaringar till uppgången i de här områdena:

– Det skapas många nya jobb i Norrköping, inte minst som kräver högre utbildning, och i vissa områden känner man av den uppgången, den ökade framtidstron. I och med att det skett byggnation av hyresrätter i Lindö, så kan de sociala förutsättningarna ha förändrats, säger han och fortsätter:

– Men sedan är det ju så att det sker en ganska stor omflyttning i kommunen, vilket kan ge förskjutningar. Det behöver alltså inte bara handla om att människor ändrat uppfattning, utan att det flyttat in människor med andra åsikter.

På det stora hela gjorde S i Norrköping ett svagt val, och Lars Stjernkvist vill poängtera att han ser att kommunen är väldigt uppdelad – något han vill arbeta med.

– Vi har en väldigt segregerad kommun. Visst är det roligt att Lindöbor visar oss uppskattning när de går bra för Norrköping, men jag vill att man ska känna samma känsla i hela kommunen.

En mix av människor och bostäder tror han är en del av lösningen:

– Det finns en tydlig social koppling till hur man röstar. Om det jämnas ut lite mellan områdena kan det tyda på att vi har en del tendenser som visar på att uppdelningen minskar. Men trots det har vi fortfarande en stor uppdelning. Alla områden mår bra av att det bor människor med olika bakgrunder. Det gör att känslan av att vi lever i olika världar motverkas, när vi möter andra med olika yrken där vi bor. Valresultatet visar hur viktigt det är att vi har en stad som håller ihop.