Under sommarens många stora skogsbränder fick räddningstjänsterna runt om i landet hugga in och hjälpa sina kollegor där bränderna var särskilt omfattande. Personal från Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) åkte bland annat till Älvdalen, Bräcke och Ljusdal i perioder.

Räddningstjänsterna har kunnat ansöka om ersättning från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) för de kostnader som dessa insatser inneburit: i oktober yrkade RTÖG på 5 825 630 kronor och nu har svaret från MSB kommit.

MSB konstaterar att i stort sett alla kostnader som redovisats i ansökan är att betrakta som ersättningsgilla förutom på en punkt. Det handlar då om den yrkade schablonersättningen för olika fordon: i denna del reduceras det begärda beloppet med 175 528 kronor. "Kommunen inkom den 12 november 2018, efter önskemål från MSB, med en kompletterande redovisning kring fordonen. Av den framgår att vissa fordon användes under insatserna och att andra användes för transporter till och från insatserna".

Det innebär att RTÖG sammanlagt får 5 650 102 kronor i ersättning för sommarens insats.