Räddningstjänsten åkte till platsen med fyra stora brandbilar och en mindre ledningsbil, med enheter från både centrum och Kvillinge. Enligt räddningstjänsten rörde det sig om spannmålstork som blivit överhettad, orsakat av ett tekniskt fel i systemet. 

– Om något i systemen inte fungerar blir de snabbt väldigt varma och överhettade, då finns en risk att det kan börja brinna men så långt har det inte gått, säger Daniel Agerhult, inre befäl hos Räddningstjänsten Östra Götaland.

Personal på plats inledde snart ett arbete med att återställa systemet och medan det arbetet pågår stannar räddningstjänsten kvar på platsen.

–  Nu är vi mest på plats i fall nånting skulle inträffa när de återställer systemet, säger Daniel Agerhult.

Tre enheter är kvar på platsen, de räknar med att stanna i två timmar.