Det var för några veckor sedan som det upptäcktes att något inte stod helt rätt till med Händelöbron.

– Vi upptäckte att det blev ökade vibrationer, att det slog mer när trafiken körde över. Då gjorde vi en inspektion och upptäckte att det hade blivit skador på kantbalkarna, säger Annica Hagström gatuingenjör på Tekniska kontoret.

De slitna kantstålen ska nu bytas ut. Ett ganska stort jobb som drog igång i måndags och som beräknas pågå i upp till två månader.

Artikelbild

– För att skadan inte ska bli värre måste vi göra det här akut nu. Man kan liksom inte vänta för då blir skadan värre och värre, säger Annica.

Anledningen till att det är tidskrävande är att man måste bila ned sig i betongen i bron och forma nya infästningar för kantstålen.

Arbetet kommer att påverka trafiken då enbart ett körfält i taget är öppet.

Det kommer även vara vissa perioder då hela bron är avstängd.

– Det beror på att betongen måste få härda utan störningar när vi gjutit de nya fästena för kantstålen. Bron får inte utsättas för några vibrationer då. Vi hoppas att avstängningen blir så kort tid som möjligt naturligtvis.

Båt och tågtrafik beräknas inte behöva beröras av arbetet, utom när bron är helt avstängd.

Fotgängare och cyklister kommer att kunna använda bron under hela perioden.