Under 2018 bildades det 13 nya naturreservat i Östergötland – dessa beslutades det om innan neddragningen av Länstyrelsens budget som Folkbladet tidigare skrivit om – varav sju i den östra delen av länet.

Ett av dessa är något tämligen unikt: nämligen Östergötlands allra första naturreservat under havsytan. Det handlar om de förr fruktade Vikasgrunden utanför Harstena.

– Vikasgrunden är Östergötlands första naturreservat som enbart består av hav och utgör ett viktigt steg i arbetet att bevara Östersjöns biologiska mångfald. Fler områden behöver skyddas så att ett nätverk av värdefulla områden säkras för spridningsvägar och långsiktig överlevnad för många arter, säger Mikael Norén, naturvårdsdirektör vid Länsstyrelsen Östergötland i ett pressmeddelande.

Artikelbild

| Eva Siljeholm, naturvårdsenheten på Länsstyrelsen Östergötland.

Folkbladet ringer upp Eva Siljeholm på Länsstyrelsen Östergötlands naturvårdsenhet för att fråga vad det innebär att göra ett undervattensgrund till naturreservat och vilket skydd området får.

– I detta fall blir det ju inte så stor skillnad eftersom det ligger åtta kilometer ut till havs så det är ju inte direkt ett besöksmål för de flesta, säger Eva Siljeholm som tillägger att man från Länsstyrelsens sida i och med reservatstatusen kan titta lite närmare på vilka arter som finns i området.

Det här är alltså det första naturreservatet under havsytan men det kan komma att följas av fler.

– Det finns ju ingen planerad exploatering av Vikasgrunden idag, det är däremot annat med grunda vikar och inneslutna fjärdar som verkligen har ett högt exploateringstryck på sig, bedömer Eva Siljeholm.

– Nästa steg för oss är väl att börja titta på vilka områden det är man behöver skydda inomskärs och vilka åtgärder man skulle kunna göra där för att förbättra fiskrekrytering och sådana saker.

I gamla tider var Vikasgrunden fruktat av sjöfarten och i västra delen av grundet ligger också ett vrak som förliste en ovädersnatt 1890. Här finns branta stup och blockrika sluttningar men den grundaste delen är bara två meter djup - enligt länsstyrelsens uppgifter är grundet hela 2201 hektar stort.

– Här finns väldigt mycket blåmussla som är viktigt för många sjöfåglar men också mycket rödalger, det är ett viktigt område för den biologiska mångfalden, säger Eva Siljeholm.

Sammanlagt är det 10 490 hektar som skyddas i de nya naturreservaten i Östergötland – vårt första marina dito men alltså knappast det sista.