På torsdagen beslutade regeringen att avslå överklagandena.

Orsaken till att jaktlaget och skogsbolaget Holmen överklagade länsstyrelsens naturreservatsbeslut var att fågeljakten blivit förbjuden. Länsstyrelsen tillåter dock fortfarande älg- och rådjursjakt.

Med tanke på friluftslivet och fågellivet vill inte länsstyrelsen ha den allmänna jakten på fåglar som tjäder och järpe.

Holmen har jakträtten i området och ville kunna fortsätta med fågeljakten.

Området är känt för naturupplevelser, vandring, bergsklättring och bad. Det är naturvärdena, som den gamla grova tallskogen, bergsbranterna och skogskärren, som tillsammans med friluftslivet gör området skyddsvärt.