Politik Louise Malmström är ordförande i Norrköpings fullmäktige. På måndagskvällen svingade hon klubban under ett möte där olika varianter av resande i luften stod i centrum. Den stora majoriteten av politikerna var positiva till båda de varianter av luftresande som diskuterades medan en liten minoritet var mycket negativa till den ena varianten.

Det är ett "gigantiskt beslut om stadens framtid", sa kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S). Det har han förmodligen rätt i. Under våren - fram till fullmäktiges möte 28 maj - ska Norrköpings kommun och Trafikverket förhandla fram ett avtal om den kommande järnvägen Ostlänken ska komma in i stan i luften eller på marken. Kommundirektör Martin Andreae berättade för politikerna att Trafikverket inför förhandlingen kommer att presentera vad de ser som ett "grundutförande" för Ostlänken i Norrköping; på marken eller i luften.

Kommunfullmäktige i Norrköping har redan för flera år sedan uttalat sig för att det bästa är att dra in Ostlänken i en upphöjd anläggning. Martin Andreae höll det för troligt att Trafikverkets förslag om grundutförande däremot kommer att vara en marklagd järnväg. "Förhandlingen blir då om hur mycket kommunen ska betala för att istället få en upphöjd järnväg", sa kommundirektören till politikerna på måndagskvällen.

Det är naturligtvis svårt att i förväg slå fast vilka beslut som har "gigantisk" påverkan på stadens framtid. I efterhand tror jag till exempel att de flesta i Norrköping håller med om att de politiska beslut som en gång togs om att bevara och utveckla Industrilandskapet har haft en avgörande betydelse för Norrköping.

Att få in en marklagd Ostlänk som även fortsättningsvis skär av staden - skapar en rätt och en fel sida om järnvägen - vore mycket negativt. Men prislappen för luftburen järnväg kan "bli för hög", sa Martin Andreae. Det blir spännande månader framöver. Som Bengt Cete (MP) sa: "Ostlänken kommer inte att gå Norrköping spårlöst förbi."

Den andra formen av luftburet resande som diskuterades under kvällen var kommunstyrelsens förslag om ett "aktieägartillskott" till kommunens koncern Rådhus AB för att säkerställa att Norrköpings flygplats får ungefär 25 miljoner kronor mer att röra sig med för att "hävda sig i konkurrensen gentemot andra flygplatser", som Stjernkvist uttryckte saken.

73 politiker röstade ja till förslaget. 10 röstade nej. 2 avstod från att rösta. De som var negativa var från V, MP och FI. Deniz Butros (V) utbrast till Stjernkvist: "Läser du inga tidningar? Har du inte läst hashtaggen "#jagstannarpåmarken"? Människorna kommer att flyga mindre!" Bengt Cete tyckte att de ungefär 100 000 personer som reser reguljärt och charter från Norrköpings flygplats kunde betala mer för sina biljetter: "Det är inga fattiga vi talar om här", sa Cete.

Däremot talades det om det mesta. "Kunde vi kanske hålla oss till ämnet?", frågade sig ordföranden Louise Malmström.

Göran Färm (S) var vass. Veteranen från EU och andra politikfält har kroppen, rösten och ofta argumenten på sin sida. "På Kungsängen är det utrikestrafik, går inte att ersätta med tåglinjer hur som helst", sa Färm.