En mängd människor har samlats i Klockaretorpets familjecentral på torsdagen – här hålls nämligen ett seminarium om ett treårigt projekt som nu löpt ut. Det har handlat om tidigt stöd till föräldrar i området och den här dagen presenteras också en utvärdering av vad som förefaller ha varit en framgångsrik verksamhet.

Det var alltså 2016 som projektet drog igång inom ramen för sociala investeringsfonden och tanken har varit att på Klockaretorpets familjecentral samla öppna förskolan, socialtjänst, barnteam med flera verksamheter för att genom denna samverkan nå föräldrar till de yngsta barnen och på det sättet kunna göra tidiga insatser och stötta på olika sätt.

Under seminariet märks en samstämmighet i att det här har fungerat som tänkt. Här presenteras också en utvärdering av projektet utfört av Malin Gren Landell, sakkunnig på utbildningskontoret, som bland annat samlat in feedback både från föräldrar och personal.

Artikelbild

| Efter seminariet minglades det i Familjecentralen.

– Det har varit väldigt gripande att utföra det här arbetet. Det här projektet har gjort skillnad för många och det jag kan se är att de delmål som ställts upp har uppfyllts, säger Malin Gren Landell som ger några exempel på hur många som projektet har omfattat.

– Mellan mars 2017 och december 2018 hade öppna förskolan här på familjecentralen 4 757 besök och hundra familjer har fått enskilt stöd.

Hon ger en mängd exempel på konkreta problemområden där man kunnat stötta föräldrar: otrygghet hos barn och samspel med föräldrar, sluta amma, ekonomiskt stödbehov, ansökan om barnens skolstart; ja, listan är lång.

– Det är otroligt att de kunnat få allt det här stödet här på familjecentralen men det beror på att det funnits så nära och att trösklarna varit så låga. Vi riskerar att inte nå fram till de här föräldrarna om inte denna verksamhet funnits, betonar Malin Gren Landell.

Artikelbild

| Många föräldrar besöker Familjecentralen där en mängd verksamheter finns tillgängliga: här mamma Åsa med sonen Arvid när projektet startade 2016.

Projektledaren Anna Nuija Sehlberg är nöjd med hur projektet avlöpt.

– Det har blivit bättre än vad jag väntat mig, vi har ju haft en känsla av det men i och med utvärderingen har vi det svart på vitt, säger Anna Nuija Sehlberg.

– Det är ju samverkan som är nyckeln och det är så viktigt att det inte är någon väntetid och låga trösklar när föräldrar vill ha stöd i någon fråga.

Nu återstår det att se om det här projektet kommer att permanentas. Det ska upp i socialnämnden och utbildningsnämnden framöver under våren så ytterst är det en politisk fråga.

– Nu ska vi skriva slutrapport och vi hoppas på ett besked innan sommaren, säger Anna Nuija Sehlberg som också tillägger att man planerar att dra igång liknande team i både Marielund och Hageby/Navestad.

– Det här är ett sätt att skapa en positiv utveckling i områden som är socioekonomiskt utsatta.