Sedan 2010 har ett projekt kallat "Människan bakom uniformen" (MBU) pågått i Göteborg. Bakgrunden var händelser under hösten 2009 då ett antal ungdomsrelaterade händelser inträffade med bilbränder, stenkastning och våld mot polis och räddningstjänst. I projektet har ungdomar mött polis, räddningstjänst och andra verksamheter och det hela beskrivs som framgångsrikt med minskade problem – MBU har därefter spridits till andra kommuner i landet.

Förra tisdagen togs beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden att Region Östergötland ställer sig bakom en satsning på "Människan bakom uniformen" i Norrköping. Här drivs projektet av Norrköpings kommun, räddningstjänsten, polisen och ambulanssjukvården och tanken är att MBU också ska sprida kunskap i hur man kan hjälpa till när olyckor sker – på detta sätt vill man motverka trenden att människor blivit mindre benägna att hjälpa till i nödsituationer. Initiativet utgår från en motion till regionfullmäktige 2016, där Moderaterna föreslog att en "blåljusakademi" skulle inrättas i Östergötland.

– Ett spännande projekt, som förutom att öka förståelsen för samhällsviktiga verksamheter kan bidra till att öka tryggheten i samhället och även göra fler ungdomar intresserade av att arbeta inom blåljusyrkena, säger Torbjörn Holmqvist (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande i en kommentar.

Från kommunens sida är det Petra Isaksson, samordnare för brotts- och drogförebyggande arbete, som ansvarar för projektet.

– Vi påbörjade arbetet med att planera inför det här projektet i september och har hört oss för med alla aktörer, dessutom har flera som arbetar med det här i Göteborg varit här i början av året och utbildat dem som ska hålla i det här i Norrköping, berättar Petra Isaksson.

På tisdagen drar det hela igång, de deltagande ungdomarna har rekryterats av Said Shahabpour som i vanliga fall arbetar som föreståndare på fritidsgården Mångfaldshuset.

– Han är den viktigaste just nu för det här projektet. Från början var det 60 ungdomar som uttryckte intresse att delta och sedan har dessa kollats av i polisens belastningsregister, nu har det kokat ner till tolv ungdomar som ska vara med i den här gruppen, säger Petra Isaksson som tillägger att det ska vara en spridning inom gruppen.

– Här har vi valt åldrarna 15 till 19 år och det ska vara både tjejer och killar och det ska heller inte vara gäng som är kompisar.

Det handlar om tio utbildningstillfällen då dessa ungdomar ska träffa polis, ambulanspersonal och räddningstjänst och delta i praktiska arbetsmoment på respektive platser.

– Sedan bygger det här konceptet på att ett antal ungdomar blir kvar till nästa år och då ska fungera som ambassadörer, berättar Petra Isaksson som upplyser om att man till en början tänker sig en grupp nu i vår och en till hösten.

– Vi börjar i den här skalan, sedan tänker vi oss att det kan växa sakta när vi ser hur det fungerar.

Hon betonar att det här projektet inte är föranlett av att det varit några större problem mellan ungdomar och blåljuspersonal i Norrköping.

– Det här är förebyggande och bygger på ett främjande tänk. Det handlar om ett ständigt utvecklingsarbete att göra saker bättre; här är en metod som kan ge större delaktighet för ungdomarna. Det har visat sig i till exempel Göteborg att projektet ger möjligheter till sommarjobb och att många ungdomar blir intresserade att utbilda sig till att bli polismän eller brandmän efter att ha deltagit, säger Petra Isaksson.