Advokat Henrik Stenberg vid Avenir Advokater är konkursförvaltare för förre ägaren Anders Sydborgs konkursbo, som nu säljer slottet för att täcka Sydborgs skatteskulder.

Bakgrunden är enligt advokat Hanna Vikström från Avenir att Anders Sydborg gått i personlig konkurs efter revision i två av hans bolag.

– Han blev upptaxerad privat med 13,2 miljoner kronor på grund av inkomster som man menar att han har tagit ut, säger Hanna Vikström.

– Vårt uppdrag är att så långt det går försöka betala av hans skulder.

– När han fick reda på skatteskulden så har han enligt vår uppfattning - det här är ju tvistigt - gjort en rad åtgärder för att försöka undkomma att slottet tas i anspråk för att täcka skatteskulden, säger Hanna Vikström.

En sådan åtgärd var att bodela över, skriva över slottet, på sin dåvarande hustru Sanna Sydborg.

– När han sedan skulle skilja sig från henne löste han det genom att slottet skrevs över på ett bolag, Vikbolandets Fastighets AB. Det här visste inte frun om, enligt uppgifter från henne, att han skulle ta ut skilsmässa. Då hade hon aldrig skrivit på det där, säger hon. Någon vecka senare tar han ut skilsmässa, säger Hanna Vikström.

Anders Sydborg menar att bolaget nu är ägare till fastigheten. Ett skenavtal, menar konkursförvaltaren.

Ett kraftigt underpris, att ingen betalning har gjorts enligt det påstådda avtalet, att bolaget inte har sökt någon lagfart, att det inte skulle vara tillträde förrän tre år framåt i tiden och att Anders Sydborg hela tiden bott på slottet, är omständigheter som visar att så är fallet, menar konkursboet.

– Vår uppfattning, vilken fått stöd i domstolsprövningar än så länge, är att det är ett skenavtal. I en konkurs har man som konkursförvaltare också en del andra befogenheter - och skyldigheter - än vad till exempel kronofogden har vid en utmätning. Bland annat handlar det om att man kan återvinna sådant som hänt innan konkursen.

– Om det mot förmodan finns ett giltigt avtal med bolaget, kan det alltså också bli fråga om återvinning till konkursboet, säger Hanna Vikström. Gentemot Sanna Sydborg är detta vad som skett, genom en överenskommelse med henne. Hon var lagfaren ägare vid konkursutbrottet.

Hanna Vikström hoppas att den civilrättsliga processen om bättre rätt till fastigheten ska vara avklarad under senhösten.

Att frågan om lagfarten, som tilldelats konkursboet, går tillbaka till Lantmäteriet för ny prövning beror på efterföljande omständigheter som att bolaget startat en process om rätten till fastigheten. Det kan då istället bli fråga om en vilande lagfart för konkursboet, men beslutet innebär inget gällande rätten till fastigheten, eller att Sydborg, som han tolkat det, kan flytta tillbaka. Han har tolkat beslutet fel, säger Vikström.

Innan den civilrättsliga processen är avklarad kan inte konkursboet till fullo genomföra en överlåtelse av slottet.

Men försäljningsprocessen kan enligt Vikström pågå parallellt. Förvaltaren ser det som sin skyldighet i borgenärernas intresse att påbörja den och slutföra avvecklingen så långt det går, med tanke på kostnaderna för förvaltningen av slottet.

– Vi bedömer också att bolagets talan om rätten till fastigheten helt saknar grund.