Om situationen såg besvärlig ut vid den här tiden för ett år sedan, är det inget mot vad den är nu. När samtliga nämnder har lämnat in sina äskanden inför budgeten som ska gälla för 2018 och framåt, och som ska klubbas under hösten, visar underskottet på större minus än på länge.

– Lägger vi ihop alla äskanden, priser och löner ligger vi på ett minus på 200 miljoner kronor. Tar vi bort allt utom pris, löner, volymförändringar och sådant vi lovat tidigare, har vi i dagsläget ett underskott. Det är inte på något sätt en katastrof, men det är kärvare än tidigare år, säger kommunalråd Lars Stjernkvist (S).

För att rädda det här årets ekonomi tilldelades kommunen 100 miljoner kronor av statens ”extramiljarder” som fördelades över landet efter den stora flyktingvågen. Så här sade Lars Stjernkvist (S) i Folkbladet då:

Artikelbild

| Magdalena Andersson (S). Lyssnar finansministern på Stjernkvist, tro?

– Man tar verkligen hänsyn till hur den lokala situationen ser ut. De kommuner som tagit stort ansvar, som Norrköping, får mer än andra. Nu kommer jag fortsätta argumentera för ett mer rättvist mottagande ändå, men det finns Stockholmskommuner som menat att det inte är så stor skillnad. Nu visar regeringen att det visst är det.

Pengarna gjorde att kommunen kunde fortsätta med att bygga bort kön i äldreomsorgen och göra satsningar i skolan. Men för att kunna fortsätta med det arbetet, är pengar från staten nödvändigt, menar kommunalrådet:

– Jag hoppas att de kan lyssna på oss i kommunerna, säger han med adress regeringen och fortsätter:

– Den stora invandringen som vi har och arbetskraftsökning tillsammans med ett högre tryck på skola och äldreomsorg, ger ett större tryck på kostnaderna. Vi måste exempelvis bygga ut vuxenutbildningen för att ge människor en så bra start i Sverige som möjligt.

Hur mycket pengar hoppas du på?

– Jag vågar inte hoppas på lika mycket som förra året, men får vi 100 miljoner så klarar vi av att möta behoven.

Och om inte?

– Då får människor vänta på insatser som är så viktiga, till exempel på insatser för att komma i arbete. Den allvarligaste konsekvensen är om vi inte sätter in åtgärder i tid; då blir den enskilde och samhället i stort förlorare, säger Lars Stjernkvist som poängterar:

– Vi har det inte kärvare för att ekonomin går dåligt, tvärtom växer jobben i Norrköping. Men med tanke på den stora befolkningsökningen och invandringen har vi stora utmaningar. Jag hoppas verkligen att vi kommer att få en förstärkning av statsbidragen i höst.