Det är på onsdag kväll i Östra Eneby församlingslokal som kyrkofullmäktige ska fatta slutligt beslut om Norrköpings kyrkoråds förslag om att stänga krematorieugnarna i Norrköping och i framtiden låta Linköpings pastorat ta hand av kremationerna.

Förslaget har mött många protester och senast i raden är Torbjörn Sjöberg, kyrkoherde vid Östra Vikbolandets pastorat. Under måndagen fick han ett protokoll från kyrkorådets sammanträde den 29 mars, där beslutet fattades.

– Med tanke på allt som skrivits i media, så kände de sig väl tvungna att meddela. Men det är ju märkligt att informera när det redan är för sent att göra något åt det, säger Sjöberg, som ser det som en förtroendefråga.

Artikelbild

| Kritisk. Torbjörn Sjöberg, präst på Vikbolandet, gillar inte förslaget om att flytta kremeringar från Norrköping till Linköping.

– Jag tycker inte att man behandlar samarbetspartners på det här sättet.

I ett svar till kyrkoådet skriver även Sjöberg följande: "Miljöaspekten med transporter, och i detta ärende ännu mera, det etiska i att transportera våra avlidna på sätt som tänks är helt förkastligt. Den tanke Norrköpings pastorat demonstrerar i detta ger inte uttryck för någon värdig människosyn. Dessutom saknas fullkomligt empati för de drabbade om detta genomförs".

Tror du att kyrkofullmäktige kan rösta ner förslaget?

– Jag hoppas de backar i ärendet. Kanske kan den negativa uppmärksamheten få dem att ändra sig, säger Sjöberg.

Artikelbild

| Beslut. På onsdag fattar kyrkofullmäktige slutligt beslut i krematoriefrågan.

Bo Wetterhall, ordförande i Norrköpings kyrkoråd, tror dock att planerna för krematoriet röstas igenom.

– Frågan kommer säkert att diskuteras en hel del innan omröstningen. Men vi tycker att det här är det bästa alternativet både miljömässigt och ekonomiskt, säger Wetterhall.

Hur ser du på kritiken från pastoraten i Söderköping, Valdemarsvik och Vikbolandet, som berörs av beslutet?

– Man ska komma ihåg att det bara är Norrköpings pastorat som får betala för ett nytt krematorium, de övriga bidrar inte ekonomiskt. De kan bygga egna krematorier, men miljömässigt är det ju bäst att ha så få krematorier som möjligt, säger Bo Wetterhall.