Frågan har uppdagats sedan man utanför en stor butik i Helsingborg tvingats ta till åtgärder då "obehöriga" parkerar på familjeparkeringsplatserna. Platser som enligt namnet ska användas av familjer, men där det visat sig stå såväl sådana som inte shoppar i butiken som sådana som jobbar i närheten och helt enkelt använder dem som jobbparkeringar. Extra skyltar har nu satts upp, där det påtalas att parkeringen endast är för familjer och att "överträdelse beivras".

 

På Ingelsta shopping finns flera familjeparkeringar. Centrumchefen Kenneth Malmberg säger att man inte upplever några problem kring att "fel" personer använder dem.

– De platserna är till för de som har lite bredare bilar, tanken är att de är för barnfamiljer. Men det är inte förbjudet att parkera där, utan det gäller att använda sunt förnuft, säger han.

Så det är inte så att p-vakter står och kollar så att det verkligen är barnfamiljer som kliver ur bilen?

– Nej.

Upplever ni att det finns människor som reagerar på vilka som parkerar där, att det uppstår tjafs kring parkeringarna?

– Nej, inget sådant, vad jag vet.

Kenneth Malmberg berättar i stället att parkeringsvakterna bland annat kontrollerar så att ingen står längre än de fyra timmarna som maxtiden för parkering är. För de som står för länge väntar dock ingen bot. Inte första gången i alla fall.

– Då får man få en varning, ett gult kort, där det står att man parkerat för länge. Om det sker vid upprepade tillfällen blir det en bot, säger Kenneth Malmberg.