Karin Jonsson (C)

– Det har inte hänt något riktigt revolutionerande politiskt 2017. VI har tagit många bra beslut inom miljöfrågor och det har varit mycket gnetande, men vi har sett att bredbandsfrågorna börjat röra på sig och fler på landsbygden som får tillgång till bredband och det är verkligen roligt. Roligt är också att vi ökat i rankningen när det gäller miljösidan och att vi att skärgårdsfrågorna lyfts upp. Vi har bland annat ett stort utvecklingsprojekt i Arkösund på ett par miljoner kronor som ligger i startgroparna och vi ser till att fiskarna i Strömmen kan ta sig ända upp till Fiskeby så visst händer det många roliga saker även om inget sticker ut sådär väldigt mycket.

Mona Olsson (V)

Artikelbild

| Kommunalrådet Karin Jonsson (C)

– Det bästa har varit det genomslag för våra frågor som vi fått hos allmänheten, när det gäller privatiseringen av hemtjänsten har väldigt många hört av sig och det har stärkt mig i att vi är på rätt väg och ska kämpa för att få bort LOV, som man bland annat gjort i Södertälje och som man är på väg att göra i Finspång eftersom de administrativa kostnaderna är så stora och det är bättre att vi lägger de pengarna på att utveckla den kommunala hemtjänsten. Att den kristna vänstern fick stora framgångar i kyrkovalet är också något av det bästa under 2017.

Reidar Svedahl (L)

– Det bästa är att vi ser tydliga tecken på att företagsklimatet blivit bättre. Det är också härligt att se att Norrköpingsborna blivit ännu stoltare över sin vackra stad, det har jag bland annat märkt när jag varit ute och gått ljuspromenaden. Jag är också glad över att Ostlänken gått i lås och att det börjar hända mycket i vår stad det närmaste året. Dessutom går tjejidrotten framåt med bättre halltider och större föreningsbidrag. Att så gubbjäkeln Reidar lyckades springa Vikbolandsvändan på 4,3 kilometer utmanad av Frida Södermark på 4 timmar och 30 minuter var också stort.

Eva-Britt Sjöberg (KD)

Artikelbild

| Oppositionsrådet Mona Olsson

– Det är att se resultat i många av de frågor som man drivit, bland annat med att man nu kan göra ett eget val inom hemtjänsten. Att vi har ett barnahus i Norrköping dit all expertis kommer istället för att ett barn som utsatts för övergrepp ska ta sig till de olika instanserna är et resultat från en motion som KD lade i fjol. Köerna till särskilt boende är i princip borta - det är också glädjande. Att våra barn, det yngsta har flyttat hemifrån under året, vill komma hem till jul - det är glädje.

Lars Stjernkvist (S)

Artikelbild

| Kommunalråd Reidar Svedahl (L)

– Vid sidan av att vi är igång ,med en ny järnväg så är det samarbetet vi fått till med en privat investerare när det gäller förstärkt stöd till placerade barn glädjande eftersom de oftast har en väldigt dålig prognos. Nu hoppas vi att ett mer omfattande stöd ska ge dem bättre förutsättningar i livet. Rent personligt så är jag tacksam över att få vara med de barn som finns i familjen, som 5-åringen som med en bedjande blick fick mig att åka Bamses godiståg. Han kommenterade hur rädd jag såg ut när vi åkte, men det får man ta. Något Wildfireåk lär det aldrig bli för mig.

Mia Sköld (MP)

Artikelbild

| Kommunalråd. Eva-Britt Sjöberg (KD).

– Bäst för mig och Miljöpartiet var att vi fick majoriteten att utreda ett nytt forskningsområde gällande klimatanpassning för industrin. Från Norrköpings forskningsfond kan forskare söka pengar som gynnar Norrköping och i vår budget har vi nu ett förslag om ett femte område - miljö och klimat, det 'r ett steg på vägen och det mest gröna avtryck vi gjort under året. På kort sikt hjälper forskningen till med klimatutvecklingen, på lång sikt att ta fram nya varor.

Sophia Jarl (M)

Artikelbild

| Lars Stjernkvist (S) Kommunstyrelsens ordförande.

– Vi har haft en positiv utveckling när det gäller byggandet, men det är bara en del människor som får ta del av det bra. Vi har fortfarande för många arbetslösa och för låga skolresultat. Internt i vårt parti är det roligt att vi vänt och är det största oppositionspartiet. Om det funkar på riksplanet har vi större chans att lyckas lokalt i Norrköping. 2017 är ett år som min familj fått vara friska, jag har jobbat mycket men ändå haft tid med familjen. Det är väldigt värdefullt och jag är tacksam för det, något som blir extra påtagligt eftersom vänner fått ett tråkigt besked under året.

Sandra Isaksson (FI)

Artikelbild

| Mia Sköld (MP) oppositionsråd.

– Vi lade vår tredje budget och kunde nu vara visionära och lyfta fram våra frågor om bland annat en cykelstad. Att kommunen inte ska investera i fossiltunga företag efter ett beslut i kommunstyrelsen är också positivt-. Arbetet med ett jämställdhetsråd där man kan få stöd och samverkan inom kommunen är spännande. Glädjande var också att det på 8 mars kom mycket folk och att många står bakom uppropet där vi försvarar aborträtten.

Folkbladet har sökt Darko Mamkovic (SD) utan resultat.