Ett 30-tal seniorer har samlats på Bergslagsgården vid middagstid på onsdagen – här ska det nämligen hållas en politikerutfrågning, anordnad av PRO Norrköping.

– Vi har bjudit in samtliga partier, berättar Rune Andersson, kpr-ansvarig för PRO Norrköping, som misstänker att det kommer att handla en hel del om de frågorna som kanske ligger de äldre varmt om hjärtat.

– Boendefrågan är viktig för oss och så naturligtvis vård och omsorg. Men vi får väl se vilka frågor som dyker upp.

Artikelbild

| Majoriteten var i stort eniga även om det fanns profilfrågor för vart och ett av partierna.

Så har det blivit dags: representanter från de olika partierna sätter sig tillrätta vid sina namnskyltar uppdelade på opposition och de som sitter med i majoritetsstyret, dock gapar två av stolarna tomma: det är SD samt Miljöpartiet som inte har någon politiker på plats. Det börjar med en runda där varje politiker får säga några ord om sitt partis inställning och prioriteringar. FI:s Karin Odelblad sätter tonen genom att tillkännage att Fi vill höja garantipensionen till 12 000 kronor i månaden för alla samt slopa PPM-pensionen.

– Vi tycker att pensionerna idag är orättvisa och ojämställda, säger Karin Odelblad.

Anna Sotkasiira Wik (M) framhåller valfrihetsfrågan men lyfter också fram det hälsofrämjande och förebyggande arbetet medan Mona Olsson från Vänsterpartiet pekar på att det måste bli billigare att bo för de äldre men är också överens med Fi om att slopa pensionssystemet.

Eva-Britt Sjöberg (KD) framhåller vikten av en bra familjepolitik vars positiva konsekvenser även spiller över på de äldre – i övrigt tycker hon att en hel del positivt har gjorts under den senaste mandatperioden.

Artikelbild

| Oppositionen i form av Karin Odelblad (FI), Anna Sotkasiira Wik (M) samt Mona Olsson (V).

– Det finns ofantligt mycket att göra men vi är ändå glada över vad vi åstadkommit, vi har jobbat bort köerna och det första trygghetsboendet är påbörjat, framhåller Eva-Britt Sjöberg.

Överhuvudtaget handlar det om bostadssituationen samt om vård och pensioner. Både Centern och Liberalerna trycker på valfriheten medan Socialdemokraterna framhåller trygghet som ett nyckelbegrepp.

– Vi vill också ta det sista steget för att ta bort pensionsskatten, säger Irma Görtz (S) som också nämner delaktighet och förebyggande arbete som prioriterade områden.

Politikern får flera frågor från publiken om boendekostnader och här har man lite olika lösningar: Gunnar Asserhed (L) förordar kraftigt höjt bostadstillägg och får stöd av sina majoritetskollegor medan Fi och V mer är inne på att kommunen ska ta ansvar för att bygga billigare från början.

Överhuvudtaget är det en bra ton på utfrågningen förutom någon liten skärmytsling mellan Eva-Britt Sjöberg och Mona Olsson. Ett utmärkt initiativ av PRO är det i vilket fall för att tydliggöra partiernas ståndpunkter inför höstens riksdagsval.