Förslaget till beslut i stadsplaneringsnämnden är att godkänna försäljningen av tomten till Skanska Sverige AB, för en köpeskilling om cirka 23 miljoner kronor.

Skanska vill bygga hotell och kontor med verksamhetslokaler i bottenvåningen mot torget och Drottninggatan.

Med i handlingarna inför stadsplaneringsnämnden finns en tidig skiss på hur hotellet skulle kunna se ut.

Marcus Ekelund är projektutvecklare vid Skanska.

– Vi har en option på marken och ska försöka konkretisera det så fort vi kan, säger Marcus Ekelund.

– Vi är utvecklare och tittar på alla möjligheter, vi har inte låst fast oss vid något än.

Men att det ska bli hotell och kontor, så mycket är klart?

– Ja, precis. Hotell med restaurang i bottenplan. Men exakt utformning jobbar vi på.

Skanska planerar att starta byggnationen under hösten 2018.

Vem som ska driva hotellet mitt emot resecentrum är inte klart. Skanska för diskussioner med olika hotelloperatörer.