I anslutning till Strömmens dag under lördagen anordnades ett seminarium på Louis de Geer där de fria fiskvägarna i Norrköping och på andra platser diskuterades. En vid krets av intresserad allmänhet, myndigheter som Länsstyrelsen och Norrköpings kommun - med landshövding Elisabeth Nilsson och kommunalrådet Reidar Svedahl i spetsen - kraftverksägare och miljöorganisationer tog sig an de, enligt många av talarna, "mycket svåra och sammansatta frågorna."

Kenneth Israelsson och Stefan Arrelid från Cityfiske berättade för Folkbladet att de båda hoppas mycket på att det nystartade samarbetet mellan Norrköpings kommun och Holmen ska leda till "fria fiskvägar" genom Industrilandskapet där Holmen energi driver två kraftverk. Cityfiske är representerade i samarbetet genom sin tidigare ordförande och före detta kommunalrådet Jan-Olov Johnsson.

– Det finns tre vandringshinder i industriområdet. Lyckas vi lösa den dubbla uppgiften - bibehållen vattenkraftsproduktion och fria fiskvägar - så kan Norrköping skapa en fantastisk attraktion. Fossilfri kraftproduktion och vandringsleder och lekutrymmen för stora fiskar tillsammans mitt i stan, förklarade Johnsson för Folkbladet.

Artikelbild

Reidar Svedahl. Hoppas mycket på fiskarnas vandring genom staden.

I Strömparken finns sedan några år ett så kallat "omlöp" - en fiskväg och trappa - som har blivit en stor succé för såväl fiskar som besökande människor.

– För industriområdets del kan det kanske bli aktuellt med "fiskhissar", en metod som används i Norrlandsälvarna och ganska långt utsträckta trappor som laxarna kan ta hjälp av när de ska ta sig fram över höjdskillnader på så pass mycket som drygt 18 meter.

Anders Jonsson är vd på Tekniska Verken i Linköping. Det kommunägda företaget äger bland annat kraftverket - och fiskvandringshindret - vid Fiskeby.

– Om det kommer till lösningar på vandringsvägarna inne i Norrköping så blir det självklart intressant för oss göra något också i Fiskeby, sa Jonsson på seminariet.

Claes Wadsten är projektledare inom "Vattenråden"; organisationer som utifrån ett EU-direktiv har ansvar för vattnets renhet och fauna. Han varnade också för tjuvfisket i Motala Ström.

– På nätterna pågår så kallat "ryckfiske" under en av broarna. Linor med många krokar kastas mot områden där det står mycket fisk. Tjuvfiskaren rycker sedan häftigt i linan vilket leder till att många fiskar skadas allvarligt. Beståndet skattas således dubbelt, sa Wadsten.

På seminariet fanns olika uppfattningar om omfattningen av ryckfisket. Jan-Olov Johnsson sa till Folkbladet att "problemet överdrevs" .

Landshövding Elisabeth Nilsson berörde många målkonflikter i sitt anförande på seminariet. I Östergötland finns ungefär 500 dammar; många av dem är små och har enskilda ägare.

– De skärpta miljökravens kostnader är ohanterbara för flera små dammägare. De kan tröttna och avveckla sina dammar. Vilket kan få stora konsekvenser uppströms; sjöar kan förvandlas till våtmarker. Samtidigt kan ett förändrat klimat skapa stora problem och nya problem; det vi diskuterar mycket nu är ju bland annat bristen på vatten, sa landshövdingen.

Kommunalrådet Reidar Svedahl hoppades för sin del att vandringsleder för fiskar genom Industrilandskapet ytterligare ska förstärka Norrköping som besöksort.

– Tänk er trettio meter långa metspön som gäster på Grand Hotell kan använda för att fiska i Strömmen utan att lämna sina rum!, visionerade Svedahl på seminariet.