Precis som i övriga Sverige är det brist på personal inom äldreomsorgen i Norrköping. Signalerna som Eva-Britt Sjöberg fått från området kommer från såväl brukare som personal – för det handlar om bägge parters trygghet: Att den äldre blir förstådd men även att personalen kan så pass bra svenska att hen kan utföra sitt jobb fullt ut och på ett säkert sätt.

– Vi behöver ha personal som har god svenska och fler utbildade undersköterskor, och där finns det mer att önska just nu. Hade vi inte haft brist hade vi inte behövt ta in personer med lägre språkkunskaper; det är därför vi är i den situationen vi är i just nu, säger hon.

Läs mer: Personal förstod inte larmet - dam lämnades på golv.

Artikelbild

| Det finns språkbrister bland personal inom äldreomsorgen, något Ivo kallar för en "riskfaktor".

Vilka språkkunskaper som krävs för att få jobba inom äldreomsorgen bestämmer kommunerna själva. Men Socialstyrelsen rekommenderar att man ska ha förmåga att "förstå, tala, läsa och skriva svenska". Exakt vilka krav som ställs i Norrköping, vet inte Eva-Britt Sjöberg. Men:

– Jag kan inte vara nöjd om man inte har den språkkunskap som krävs för att fullt ut kunna sköta sitt jobb.

Men även om man klarar de formella språkkraven, är det inte säkert att man förstår allt ändå, menar hon:

– Det kan vara dialekter som är svåra att förstå, och någon som har svårt att uttrycka dig. Det kan vara svårt även för en som är född i Sverige att förstå. Så det finns utmaningar vad gäller språket, säger Eva-Britt Sjöberg.

Hon framhåller även att kommunen alltid måste tillhandahålla personal och att det måste lösas, personalbrist eller ej:

– Om regionen saknar personal stänger de platser. Så kan vi i kommunen inte göra. Och jag är säker på att man i verksamheterna därute gör allt för att lösa personalfrågan på bästa sätt.

Fram till 2026 kommer det att behövas 67 000 fler anställda inom äldreomsorgen enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Något som kommer att bli svårt att uppfylla. Samtidigt har Sverige haft en stor flyktinginvandring och många av dem kommer att jobba inom den här sektorn. Därför krävs en god språkutbildning och Eva-Britt Sjöbergs parti vill satsa extra på just språket genom att bygga ut sfi och skapa större förutsättningar att starta så snabbt som möjligt, men även föräldragrupper dit man kan gå under sin föräldraledighet.

– De nyanlända är en fantastisk möjlighet. Men språket är det viktigaste för att få ett jobb. Har man inte språket är det svårt att få ett jobb och svårt att genomföra det på ett bra sätt, säger hon och vill samtidigt lyfta fram en positiv aspekt:

– Jag hör också att många är nöjda utifrån bemötandet, att många har ett fantatsikt bemötande, att de har det i sig. De har den personliga lämpligheten, som vi också efterfrågar.