På platsen för bygget låg tidigare en pantcentral. När inledande undersökning nu gjorts av marken har man funnit en doft av bensin eller liknande, och kommer därför att gå vidare med kontrollerna.

– Pantcentralen revs i början av 2000-talet och marken sanerades då. Det är lite ovisst om vi måste sanera den igen, säger Nicola Westerberg, distriktschef på Hyresbostäder i Norrköping.

Hyresbostäder äger marken där paviljongen ska ligga. I värsta tänkbara scenario måste marken totalsaneras. I mindre scenario kan det handla om en delsanering eller att ingen sanering alls behövs. Klart är dock att Hyresbostäder nu fått en offert på markundersökning.

I runda slängar kostar själva undersökningen 120 000 kronor. Vad det sedan skulle kosta att sanera marken är för tidigt att säga.

Till grund för bygget ligger regeringssatsningen ”Äga rum” där ”Konst händer”. Syftet är att lyfta fram ”vanliga människors” konstintresse och kunnande. Arkitekterna på Portalen skickade in en ansökan som sedan beviljades av Statens kulturråd 2016. Så föddes planen för den Barcelonainspirerade tegelpaviljongen.

Den här veckan beviljades Hyresbostäder dessutom 600 000 kronor i bidrag. Men innan markundersökningen är gjort och inlämnad senast den 15 februari sker ingenting i bygget.

Efter undersökningen kan det vara så att man tvingas tänka om gällande designen på tegelpaviljongen.

– Senaste budet från kommunen är att om man vill bygga nåt på marken måste man förmodligen bygga eller gäva nåt slags fundament. Om man behöver gräva ner i marken behöver man göra en undersökning. Men om man ställer nåt uppepå behöver man inte det, säger Nicola Westerberg.

Det kan alltså vara så att designen måste ändras om för att kunna ställas på marken, och alltså göra så lite åverkan på marken som det bara går. Men målet är att genomföra bygget i den form som skissen visar i största möjliga mån.

– Vi har fått en skiss och om vi ska bygga den krävs det fundament man gräver ner i marken. Skissen vi fått är väldig läcker. Den är i tegel och jättesnygg. vi hoppas verkligen att det blir så, säger hon.

Den miljötekniska undersökningen ska presenteras senast den 15 februari. Den 1 mars ska beslut kring inriktning av samarbetet mellan Statens konstverk och Hyresbostäder tas. Det är bland annat då det spikas exakt hur allt ska gå till. Den 15 december ska projektet vara genomfört och slutbesiktat.