I utställningen Urban Vision på Visualiseringscenter C på Kungsgatan kan man med hjälp av visualiseringsteknik, som ett 3D-bord, se vad som är på gång i staden, vilka framtidsvisionerna är och också lämna egna synpunkter.

Den interaktiva utställningen, som skapats tillsammans med kommunens stadsbyggnadskontor och forskningsinstitutet Interactive Institute öppnar i dag.

– Vi hoppas att man med hjälp av visualiseringen, den moderna tekniken som vi jobbar med här i huset, kan hjälpa medborgarna, men också de aktörer som är viktiga inom de här projekten, att förstå sammanhangen och också förmedla information på ett bra sätt. Mycket handlar det om medborgardialog, säger Therése Eklöf, vd vid Visualiseringscenter C.

Artikelbild

| Selfie. Vd Therése Eköf och Lars Stjernkvist (S), ordförande för Visualiseringscenter C vid pressvisningen.

– Skälet till att vi i Norrköping gör det här nu, och kan göra det här, är två saker. Det ena är att vi har världsledande forskning i Norrköping. Det här är ett sätt att visa upp den och använda den lokalt. Det andra som gör det här extra angeläget just nu, är att vår stad de närmaste 20 åren kommer att genomgå den största förändringen som åtminstone vi som står här just nu har upplevt, säger Lars Stjernkvist (S), ordförande i Norrköping Visualisering AB.

Höghastighetsjärnvägen Ostlänken och urbaniseringen gör att Norrköping kommer att växa.

– För en del är det fascinerande, hisnande, spännande. För andra tror jag att det är lite skrämmande, säger Lars Stjernkvist.

– All samhällsplanering kräver en balans mellan att å ena sidan bejaka möjligheten att växa och utvecklas, men samtidigt vårda och förvalta det som är viktigt att ta med sig in i det nya Norrköping. Syftet med det här är att vi ska få hjälp av Norrköpingsborna att klara den här balansen, säger Stjernkvist.

Artikelbild

| 3D-bord. Josef Erixon och Erik Telldén från stadsbyggnadskontoret.

I mikroformat provade man något liknande vid omdaningen av Industrilandskapet.

– Nu vill vi göra det i makroformat, säger Lars Stjernkvist.

För att visa hur utställningen är interaktiv tog Therése Eklöf och Lars Stjernkvist en så kallad selfie, som ett exempel på hur man med sin mobilkamera kan ta en bild av en plats i staden och skicka den och ett kort meddelande, via Instagram, #iNorrköping, varpå bilden dyker upp som en bildbubbla i en projektion av staden.

Vid en annan station kan man med ett tangentbord skriva in sina åsikter, som då går direkt till stadsbyggnadskontoret. Och vid en tredje station kan man prova på att vara planarkitekt själv.