Det var under våren 2015 som patienten gick till tandläkaren med tandvärk. Tandläkaren lagade tanden, men efteråt visade det sig att det inte var rätt tand som lagats. Detta gjorde att patienten fick genomgå ytterligare en behandling för att komma till rätta med värken.

Patienten har anmält tandläkaren till Privattandläkarnas förtroendenämnd. Patienten anser även att tandläkaren, efter det inträffade, gått in och ändrat i journalen för att mörka det som hänt. Nu har Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, tittat på ärendet. Där kan man konstatera att tandläkaren har genomfört en bristfällig undersökning och behandling av patienten. Tandläkaren har även brustit i sin journalföring samt inte valt en adekvat åtgärd som första behandling.

Genom att inte ha utrett patientens smärta ordentligt har tandläkaren inte kunnat säkerställa vilken tand som orsakat smärtan, menar Ivo. Den första rotfyllningen har heller inte utförts på ett adekvat sätt då de rotfyllda kanalerna visar brister samt att en kanal inte rotfylldes alls.