Tekniska kontoret gjorde 2014 en kartläggning av de nordvästra stadsdelarna gällande sociala värden i parkerna. Nu går man vidare med den sydvästra delen av staden som innefattar Klockaretorpet, Kneippen, Skarphagen, Vilbergen och Ektorp.

– Vi påbörjar nu inventeringen av grönområden och parker i detta område och tanken är att vi sedan ska fortsätta med övriga stadsdelar och så småningom täcka in hela staden, berättar Karin Ingemansson, landskapsarkitekt som menar att man efter kartläggningen 2014 nu utvecklat ett bra arbetssätt för att beta av de olika stadsdelarna.

Målert är alltså att skapa sociotopkartor över parkerna i dessa områden för att sedan kunna planera för att utveckla och förbättra utemiljöerna. Överhuvudtaget säger sig Norrköpings kommun arbeta för för att alla invånare ska ha tillgång till attraktiva utemiljöer.

Artikelbild

| Nu går kartläggningen av stadens grönområden vidare.

– Sociotopkarteringen ger oss möjlighet att ta vara på Norrköpingsbornas kunskaper om våra parker och grönområden.Detta kommer att bidra till att vi kan arbeta för att stadens utemiljöer blir tillgängliga, trygga och upplevelserika för alla, säger stadsträdgårdsmästare Anne Wejde.

Stadsdelen Klockaretorpet är alltså en av de områdena som nu ska kartläggas. Strax intill Klockaretorpet centrum stöter vi på Josefine Azari med sonen Noa.

Vad skulle du vilja se när det gäller Klockaretorpets parker och grönområden?

– En sak är att grönområdena får vara kvar, det är det viktigaste. Men jag skulle gärna se att lekplatserna här rustas upp, det finns några fina men en del är lite slitna, säger Josefine Azari.

– När vi besökt Malmö har vi sett fina temalekplatser, det skulle jag gärna ha här också.

Folkbladet har tidigare berättat att Norrköping har det ganska bra beskaffat med centralt liggande grönområden. I en beräkning gjord av Naturvårdsverket om närheten till grönområden för barn i tätorter framgick att situationen här är bättre än genomsnittet. 95 procent av Norrköpings barn har grönområden inom 200 meter från deras bostad – en siffra som onekligen låter bra.

I den förestående kartläggningen kommer man att åka ut till alla grönområden och väl på plats kommer man att tala med besökare. Dessutom kommer Norrköpingsborna att få säga sitt om vilka platser i staden de uppskattar mest genom en webbenkät på kommunens hemsida. Denna blir tillgänglig under våren 2017. Kommunen räknar med att ha en sociotopkarta klar för hela staden om 1,5 år.