Basindustri På måndagen gästades Skärblacka Bruk av BillerudKorsnäs nya vd och koncernchef Petra Einarsson. Hon har arbetat större delen av sitt liv i den svenska basindustrin. Nästan 30 år på Sandvik kröntes med uppdraget som vd i Sandvik Materials Technology och en plats i 100 miljarders företaget Sandviks ledningsgrupp. Hon är färsk i BillerudKorsnäs men garvad i basindustrivärlden.

– De svenska basindustrierna är verkligen en stor tillgång för Sverige. Jag tänker inte bara på exportvärdet i våra varor och produkter när jag säger det. Basindustrierna rör sig i stora och komplexa sammanhang och växer och utvecklas genom avancerad forskning, sa Petra Einarsson vid en pressträff på Skärblacka Bruk på måndagseftermiddagen.

Skärblackas fabrikschef Håkan Krantz var med under pressträffen.

– Säckpapper för olika ändamål i allmänhet och för byggindustrin i synnerhet är en väldigt stor och växande del av verksamheten i Skärblacka. När det gäller maskinglättat kraftpapper (MG-papper) är vår fabrik världsledande och ägarna har nyligen gjort stora investeringar i maskinflytt från Finland till Skärblacka och i ett 40-tal nya tjänster. MG-papper används bland annat för sterila förpackningar inom sjukvården och livsmedelsindustrin, berättade Håkan Krantz.

Klimat- och miljöperspektiven återkom ofta i diskussionen under pressträffen i Skärblacka.

– Svensk skogsindustri ligger långt framme och gjort tunga kretsloppsinvesteringar i produktionen och transporter under många år. Vår koncern är dessutom helt inriktad på förpackningar av olika slag vilket ger oss en mycket stark position, sa Petra Einarsson.

Hon pekade på flera omständigheter i nutidens omvärld som lyfter BillerudKorsnäs som ett förpackningsföretag.

– En viktig sak är att plasten ska bort och till stor del ersättas med papper, att E-handeln ökar och driver på utvecklingen för smarta och snygga lådor, befolkningen ökar i världen, kraven på god hygien omfattar fler och fler människor. Man kan säga att alla stjärnor står rätt för oss nu, sa Petra Einarsson.

BillerudKorsnäs nya vd och koncernchef har en plats i Svenskt Näringslivs styrelse och hon har tidigare varit ordförande för Industriarbetsgivarna. Hon tar med sig sitt samhällsengagemang in i de nya uppdragen. Hon nämnde landshövdingen i Östergötland Elisabeth Nilsson som även hon har en lång bakgrund inom stålindustrin.

– Elisabeth Nilsson gör och har gjort stora insatser för basindustrin. Ett viktigt område som jag lyfter fram är att politiken behöver förstå basindustrins behov av kompetens på många avancerade områden. Våra fabriker ligger ofta på mindre platser som Skärblacka och det krävs samverkan på många plan för att attrahera och rekrytera människor till arbeten även utanför de större städerna, sa Petra Einarsson.