Det var när sonen fick ett vredesutbrott och kastade sand omkring sig och på de andra barnen, under inskolningen som pappan gav sonen två örfilar; en på vardera kinden. Sonen, som är i treårsåldern, fick inga synliga skador.

Sonen upplevde smärta, har förskolechefen vittnat om i tingsrätten. Pappan döms nu för ringa misshandel och ska betala 3 000 kronor i dagsmöter. Han ska även betala 800 kronor till brottsofferfonden, något alla som döms för ett brott som har fängelse med i straffskalan måste göra.

Händelsen inträffade i Finspång i höstas.