Produktionen av bioetanol ökar – enligt en färsk rapport ökade den förra året globalt med 2,8 procent till 106 miljarder liter totalt – idag står etanol för 74 procent av världsproduktionen av biodrivmedel.

En av aktörerna i denna bransch är Agroetanol ute på Händelö (den största etanolproducenten i norden enligt uppgift) som bland annat tillverkar olika typer av etanolbaserade bränslen.

Här har man nyligen dragit igång ett initiativ med en tankstation kallad "fabriksoutlet" där de som äger en så kallad flexifuel-bil (valbart mellan etanol eller bensin) kan tanka miljövänligt och billigt.

– Vi kallar det fabriksoutlet lite på skoj. Tanken bakom är att vi frågade oss om vi inte skulle ha tankningsmöjlighet vid fabriken för våra arbetare och Norrköpingsbor eftersom vi här har möjligheten att tillverka drivmedlet E85, berättar Martin Engström, affärschef på Agroetanol.

Så för några månader sedan drog man igång den nya tankstationen där man kan tanka Agroetanols eget E85 men den nya stationen skiljer sig på flera sätt från andra alternativ.

– Vi har tre olika kvaliteter på vår E85: Standard (som är det som motsvarar bränslet på vanliga mackar), Extra och Premium. Det finns olika sätt att tillverka etanol med olika hög klimatprestanda och här kan våra kunder själva välja om man vill ha E85 som ger 60, 70 eller 80 procent lägre koldioxidutsläpp, säger Martin Engström som också påpekar att prissättningen är speciell.

– Vi har valt att koppla priset på etanolen mot bensinpriset: det ska alltid vara en krona billigare att välja Standard E85 jämfört med det aktuella bensinpriset.

Väljer man däremot det ännu mer miljövänliga Premium kostar det en krona mer, alltså som rådande bensinpris. Man har dock under de månader som tankstationen varit igång märkt en intressant sak.

– Vi har sett att hela 34 procent av de som tankat hos oss valt att tanka Premium, det betyder att en tredjedel av konsumenterna är villiga att betala lite extra för att minska sitt klimatavtryck, menar Martin Engström som tillägger att man på detta sätt får bra statistik på hur människor väljer när det gäller miljön.

I Norrköpings kommun finns det i skrivande stund 3 538 registrerade flexifuelbilar så det finns ett kundunderlag för produkten.

– Det finns dessutom 700 fordon i Finspång och 450 i Söderköping så i närområdet blir det nära 5000 fordon av denna typ, avslutar Martin Engström.

Fotnot: Förbrukningen av etanol är cirka 30 procent högre än bensin i flexifuelbilar. Detta har man korrigerat för i prissättningen av etanolen.