– Vi är jätteglada över att Arbetsmiljöverket kom på besök, många av medarbetarna i verkstaden har jobbat länge här och har koll, men vi behöver bli bättre på att dokumentera kunskapen, säger Pia Kronqvist, vd Scenkonst Öst.

Och mycket av det som Arbetsmiljöverket har på sina uppföljningslistor handlar om brister av dokumentation, men som faktiskt fanns och skickades in samma dag.

– Dokumenten fanns i en pärm, som ingen hade med sig utan den fanns i en annan lokal, men det finns andra brister där vi måste bli bättre. Det handlar bland annat om att märka upp kemikalier och sätta upp skriftliga hanterings- och skyddsföreskrifter vid exempelvis svetsarbete, något som verkligen var en ögonöppnare, säger Pia Kronqvist.

Mäter arbetsmiljön gör man även när det gäller den psykosociala miljön och där har det framkommit att personalen, på verkstaden arbetar ett tio-tal personer som exempelvis snickare, målare och tapetserare, trivs men sedan finns det en viss stress i vissa arbetssituationer, något som ledningen nu har en plan för.

– Sedan ett år tillbaka så har vi anställt en HR-chef och efter Metoo-rörelsen som drog igång hösten 2017, har mycket av arbetsmiljöfokuset legat på bland annat sexuella trakasserier, men nu har en process för att kartlägga arbetsmiljön i stort kommit igång. Och även om mycket har funkat så finns det mer vi kan utveckla, säger Pia Kronqvist.

Magnus Möllerstedt som är scenograf och arbetsskyddsombud delar den åsikten.

– Kritiken var inte så allvarlig, men vi ska givetvis rätta till bristerna. Vi är en liten arbetsplats med erfarna människor som vet vad de gör, men vi är jättetacksamma för att Arbetsmiljöverket gjorde ett besök så att vi kan uppdatera oss, senast de var här tror jag var 2008, säger Magnus Möllerstedt.

Scenkonst Öst består förutom av Östgötateatern även av verkstäderna i Kvarteret Hallarna, där sömmerskorna har sina lokaler och verkstaden på Butängen där mycket av scendekoren byggs. Ung scen Öst är den tredje delen av Scenkonst Öst.

Scenkonst Öst har fram til den 8 april på sig att komplettera dokumentation och åtgärda brister.