Konfliken inom räddningstjänsten är välkänd vid det här laget.

Personalens missnöje med arbetsmiljön och ledningen växte sig så stark att förbundsdirektören för länets räddningstjänst, Håkan Dahm, avgick tidigare i år.

Nu, nästan ett år senare, presenterar räddningstjänsten resultatet av den genomlysning som gjorts.

Sammanlagt har 221 heltidsmedarbetare i Norrköping och Linköping intervjuats av en extern konsult med syftet att gå till botten med de orsaker som lett till oro och turbulens.

Enligt rapporten fungerar det bra inom de flesta arbetsgrupperna, men att det finns några grupper som skapat en egen arbetsplatskultur som haft negativ inverkan på övriga medarbetare.

– Det är själva kärnan i problematiken. Att man har en arbetsplatskultur som inte stämmer med de normer och den värdegrund som vi har inom RTÖG (Räddningstjänsten Östra Götaland), säger Mari Hultgren (S) ordförande i direktionen, den politiska församling som styr räddningstjänstens verksamhet.

Det här ska ha yttrat sig genom stress i chefsgruppen, mobbning mot chefer, tendenser till mobbning mot medarbetare som inte anammar brandmännens syn, chefsförakt, negativa kommentarer och att vissa brandmän skapat egna lagar, förhållningssätt och regler.

– Det här är alltså medarbetare som själva ansågs sig vara mobbade, säger Mari.

Det är främst i Linköping som de här problemen varit påtagliga och orsakerna till att de uppstått tror konsulten har att göra med att det levt kvar en gammal kultur där att beslut ska diskuteras och godkännas inom skiften innan de fattas och att det ska ha funnits en mindre grupp informella ledare bland brandmännen i Linköping som drivit kampen om att det är personalen som ska bestämma, inte ledningen.

Den slår också fast att det inte har funnits några oegentligheter kring arbetsrättsliga åtgärder som kan motivera ledningsgruppens avgång.

Enligt direktionen har situationen blivit bättre och vissa saker har redan gjorts för att skapa en bättre arbetsmiljö.

Dessutom har nu förbundsdirektören fått i uppdrag att vidta en rad åtgärder som en respons på det som står i rapporten. Bland annat att inrätta aktiv nolltolerans mot kränkningar, trakasserier och mobbning.

– Det här måste hanteras. De signaler som rapporten visar är oerhört allvarliga. Nu måste vi säkerställa att vi en gång för alla kan börja jobba framåt och inte blicka bakåt, säger Håkan,

Däremot har det aldrig varit på tal att gå tillbaka till hur det var tidigare och dela upp förbundet igen.

– Det är viktigt att vi bibehåller den här organisationen för den ger stora fördelar. Det är absolut inte tal om att gå tillbaka till Norrköpings brandförsvar och Linköpings brandförsvar. Om inte vi får ordning på det här så är det så klart ett hot mot organisationen, därför måste vi ta itu med det. Men det är absolut inte tal om att spräcka någon organisation.

Medarbetarna fick ta del av informationen i rapporten under måndagen. Hur reagerade de?

– Det finns så klart en oro att det här ska väcka upp mycket känslor igen och att det ska storma. Trots all turbulens vi haft de senaste åren så har organisationen fungerat väl. Vi har våra bästa resultat någonsin i den senaste kvartalsrapporten så det är en väl fungerande verksamhet. Vi behöver ta ytterligare ett steg mot att bli en mer välmående verksamhet. Det är det, det handlar om, säger Mari.