En av Domstolsverkets centrala uppgifter är att anskaffa, inreda och utrusta lokaler inom Sveriges Domstolar och nu har man genomfört en upphandling enligt lagen om offentlig upphandling om en ny domstolsbyggnad för tingsrätten i Norrköping. Efter anbudsutvärdering kunde Domstolsverket strax innan jul lämna tilldelningsbeslut till den vinnande anbudsgivaren bestående av Serneke Projektutveckling Samhällsfastigheter AB tillsammans med fastighetsbolaget Vacse AB. Den nya domstolsbyggnaden kommer att uppföras i kvarteret Skepparen. Inflyttning beräknas ske under mitten av år 2022.

Metoden som använts för att upphandla den nya domstolsbyggnaden är lite speciell. Man har bedömt att den både ökat konkurrensen men också ställt krav på anbudsgivarna att självständigt förstå och utforma en domstolsbyggnad så som Domstolsverket vill ha den.

– Det är detta som legat till grund för själva anbudsutvärderingen där vi efter fastställda upphandlingskriterier bedömt hur väl anbudsgivarna lyckats. Genom att vi själva definierat hur lokalerna ska utformas och vilka övriga krav och prestanda som ska gälla, har vi därför kunnat fokusera på att konkurrensutsätta ett fördefinierat hyresavtal, säger Harald Pleijel, fastighetsdirektör vid Domstolsverket.

Artikelbild

Han menar att lokalerna ska visa på hög grad av transparens, vara öppna och välkomnande samtidigt som en hög säkerhet upprätthålls. En domstolsbyggnad är därför komplex och tekniskt avancerad med många krav som ska uppfyllas, inte minst gällande säkerhet.

Den nya tingsrätten kommer att bestå av cirka 4150 kvadratmeter förhyrd yta, rymma cirka 50 arbetsplatser och nio förhandlingssalar.

– Tingsrätten ser verkligen fram emot de nya lokalerna som väl kommer att motsvara våra behov för lång tid framåt. Det nya tingshuset kommer förutom funktion också vara en byggnad som förskönar stadsbilden i den fina staden Norrköping. Nu hoppas jag att byggprocessen präglas av samma höga kvalitet som de inblandade haft med att ta fram det vinnande förslaget, säger Lars-Gunnar Lundh, lagman vid Norrköpings tingsrätt med anledning av beslutet.

Han har tidigare sagt att det är viktigt att det nya tingshuset kommer att ligga på ett nära avstånd från tågstationen eftersom det både ska gå fort att ta sig dit för juridiska ombud och de som kallats till förhandling, men att vägen till och från en domstol även ska vara så säker som möjligt.

Artikelbild

| Exteriör bild ÅWL arkitekter

Upphandlingen förutsätter Regeringens godkännande.