Det är ”Svenska med baby” som genom sina ideellt engagerade föräldrar Malin Blomqvist, Malin Öborn och Malin Hallor, skapar träffar på torsdagar. Tanken är att föräldralediga ska kunna mötas på sina bebisars villkor med målet att bryta segregation och skapa ett öppnare samhälle – och träna svenska.

Metoden? Samtal, joller och skratt!

– Hade jag fått önska hade jag önskat att det här inte behövdes, utan att det fanns naturliga mötesplatser för nyanlända och etablerade svenskar. Men det gör det inte, förklarar Mette Brolinson, verksamhetsutvecklare på Svenska med baby.

Artikelbild

| Välkomnar! Stadsbiblioteket lånar gärna ut sina lokaler till evenemang som "Svenska med bebis". Bibliotikarien Klara Danielsson (i mitten) ser många fördelar med att träffas på det sättet.

Verksamheten startades i Stockholm för ett par år sedan, och under våren dras närmare 20 verksamheter igång ute i landet.

Den här veckan var första gången i Norrköping och ja, som med många av bibliotekets evenemang, förutom det välbesökta språkcaféet, är det svårt att nå ut till de som inte har svenska som modersmål. Ingen dök upp på första träffen, men det hoppas volontärerna ändra på genom att försöka få ut informationen ännu mer.

Att stötta träffar som dessa, gör man gärna på biblioteket.

– Absolut! Det ligger helt rätt i tiden, säger bibliotekarien Margareta Gustafsdotter.

Artikelbild

| Mamma och son. Malin Blomqvist med Nils, fyra månader.

Hon berättar att hon var på studiebesök i Hallonbergen då hon fick nys om projektet. Först var nämligen tanken att biblioteket skulle hitta på något eget, i liknande utformning.

– Men så mötte jag Mette och insåg att konceptet redan fanns och att det verkade bra, och då tänkte jag att det kunde vara något för oss att satsa på, säger hon.

Alla tre Malin är inflyttade Norrköpingsbor. Det var när de deltog i en bokcirkel för föräldralediga på biblioteket som de kom på att de skulle vilja göra något för integrationen.

– Jag fick veta att Svenska med baby fanns i andra städer och tyckte att det verkade vara bra, säger Malin Blomqvist.

De är imponerade av bibliotekets utbud och det är dit de går för att träffas. Det finns många andra träffpunkter för föräldralediga i stan, och de ser Svenska med baby som ett komplement till dessa.

– Vi kommer att lägga upp träffarna lite efter vad deltagarna vill, säger Malin Hallor.

Varje gång kommer dock att innehålla det obligatoriska fikat. Och en sångstund!

Och allt på bebisarnas villkor, förstås.