– Vi kommer att göra en rejäl satsning i höst, säger Martin Rantzer, campusråd och prefekt på Institutionen för teknik och naturvetenskap i Norrköping.

– Dels diskuterar vi nya utbildningar för att få fler studenter till Norrköping, dels anställer vi fler forskare för att forskningen på universitetet ska synas mycket tydligare än vad den gör idag.

Hur ska ni gå till väga?

– Det är redan inplanerat ett möte i mitten av september, där rektor Helen Dannetun och universitetsledningen kommer att träffa kommunalrådet Lasse Stjernkvist och övriga kommunledningen, för att dra upp riktlinjer för vad vi kan göra för att Campus Norrköping ska synas tydligare och att vi ska få fler studenter och forskare till stan.

Hur många studenter har vi idag och hur många kan man hoppas på i framtiden?

– Idag har vi runt 5 000 studenter på Campus Norrköping. Vi är 2 000 på tekniska fakulteten och lite drygt 3 000 på filosofiska och medicinska fakulteten.

– Hur många fler vi kan bli i framtiden är förstås svårt att säga, men det handlar om att vi dels ska anstränga oss mer för hitta fler studenter till de befintliga utbildningarna och dels håller vi att undersöka om vi kan öppna nya utbildningar i Norrköping, som kan locka nya studenter.

Något annat nytt för hösten?

– Ja, faktiskt, säger Martin Rantzer. Vi kommer att i Norrköping utveckla och bygga ut till en större verksamhet inom ett område, som heter organisk elektronik.

– Det här handlar om att vi kombinerar elektronik med organiska material, till exempel växter. Ett område är till exempel att kunna lagra energi i cellulosa, vilket vi forskar om tillsammans med skogsindustrierna.

– Och därför kommer vi att bygga ett nytt kemilaboratorium i Norrköping och det här är något som vi håller på att planera för just nu.

Kommer det att skapa nya arbetstillfällen?

– Ja, det kommer att bli plats där för cirka 100 forskare inom det här området.

– Så jag vill nog påstå att det växer så det knakar på många områden inom just Campus Norrköping.

När kommer den här nya forskningssatsningen att bli verklighet?

– Vi håller på att upphandla nya lokaler just nu, så jag räknar med att vi hinner bygga om dem under år 2018 och under början av 2019 blir det inflyttning i de nya laboratorielokalerna.

– En del personal har vi redan börjat rekrytera men de får pendla till kemilabb i Linköping i väntan på att de nya lokalerna i Norrköping blir klara.