Vikbolandets Fastighets AB, som hävdar att de köpt slottet av Sanna Sydborg, något konkursförvaltaren menar är en skenaffär, överklagade Lantmäteriets beslut till Norrköpings tingsrätt.

I en dom meddelar en oenig tingsrätt att Lantmäteriets beslut upphävs och att ärendet går tillbaka till Lantmäteriet för fortsatt handläggning.

Konkursboet menar att Sanna Sydborg var lagfaren ägare vid överlåtelsen av fastigheten till konkursboet.

Oavsett hur det förhåller sig med den civilrättsliga äganderätten till fastigheten borde Lantmäteriet inte ha meddelat lagfart utan närmare prövning, menar domstolen.

Anders Sydborg tolkar domen som ett bakslag för konkursförvaltaren, att konkursförvaltaren inte längre har något med fastigheten att göra, och att han själv har rätt att bo i flygeln.

På fredagen åkte han ut till Ållonö slott och försökte ta sig in i den bostad han tidigare blivit vräkt från.

– Jag tänkte att jag åker ut och flyttar in i den fastighet som jag hyr. Då kom larmbolaget och poliser. Det var cirkus här ett par timmar, säger Anders Sydborg.

– Polisen vågade inte gå på vad jag sa, utan jag fick en anmälan på mig om olaga intrång, och så skulle det här redas ut.

Därpå uppmanades Sydborg att lämna fastigheten.

Polisen bekräftar att en anmälan om olaga intrång har upprättats mot Sydborg.