Det är inga bra tider för Skolverket när det gäller nationella prov i största allmänhet. Många har läckt ut och spridits i förväg vilket inneburit att många skolor valt att istället ge de ersättningsprov som finns att tillgå. På torsdagen gjorde många gymnasieklasser ersättningsprovet för matematik 1b samt 1c som består av tre delprov: B, C samt D. Nu har det framkommit att delar av detta ersättningsprov av misstag publicerats av provkonstruktörerna på sin webbplats och alltså varit känt i förväg.

Skolverket gick alltså på torsdagen ut på sin hemsida och förklarade misstaget samt de konsekvenser det får. Man skriver: "Av misstag har en uppgift som fortfarande används i ersättningsproven för matematik 1b och 1c publicerats i en exempelsamling, vilket gör att många elever kan förväntas vara bekanta med uppgiften.". Det är heller inte en enskild liten uppgift det handlar om utan en "förhållandevis omfattande" som Skolverket skriver: den utgör nämligen ett helt delprov (C) i ersättningsproven. Skolverket fortsätter: "då uppgiften dessutom ger många poäng finns betydande risk att även provbetyget påverkas och blir missvisande."

Därför kommer Skolverket under dagen att publicera nya gränser för provbetyg att använda i ersättningsproven för matematik 1b samt 1c där delprovcet C inte inkluderas. Man skriver: "De lärare som använt ersättningsprovet och vill påbörja bedömning rekommenderas därför att inte ta med delprov C.".

Man slutar med att skriva: "Vi beklagar misstaget. Skolverket har en dialog med provkonstruktören för att säkerställa att liknande misstag inte upprepas.".

De ordinarie proven och ersättningsprovet för matematik 1a berörs inte enligt Skolverket.