Det var efter händelsen i november 2016 som församlingen på eget initiativ inledningsvis beslutade att se över sina egna riktlinjer för hur man konkret jobbar med liknande händelser. Både förebyggande och när krisen väl är ett faktum.

Läs mer: Sexbrott på konfirmationsläger

– Nu är våra riktlinjer mer omfattande och förebyggande. Samtliga i personalen, förtroendevalda och ledare genomgår nu bland annat webbutbildningen ”Trygga möten” som är framtagen av Svenska scoutförbundet, och där man under tre timmar i grupp går igenom och diskuterar kring materialet, säger Ola Linderoth.

Läs mer: Biskopen: Förlåt oss.

Varje arbetsledare i församlingen är skyldig att gå igenom Svenska kyrkans riktlinjer för bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp, på samma sätt är varje ungdomsledare skyldig att ta del av riktlinjerna.

För Ola Linderoth som var relativt nytillträdd som kyrkoherde i Söderköping Sankt Annas församling hösten 2016 var informationen om att flickor och pojkar sov i samma lokal på läger en nyhet.

– Jag borde naturligtvis kollat upp det innan lägret, men i mina tidigare församlingar har flickor och pojkar skilts åt när det har varit dags att sova. Det måste alltid vara huvudregeln. Det var mitt ansvar att se till att alla skulle vara trygga på lägret och där brast jag, säger Ola Linderoth.

Nu är alla informerade om de nya bestämmelser som gäller.

– Lägerpersonal och resplanerare gör en risk- och sårbarhetsanalys, där jag får vetskap om lokalerna och omgivningen vid till exempel ett läger. Informationen ska vara sammanställd och meddelas till mig senast en vecka innan avresan så att jag kan godkänna den. Det ska även finnas en deltagarlista med kontaktinformation på församlingsexpeditionen om något skulle inträffa och jag finns alltid tillgänglig dygnet runt, säger Ola Linderoth.

Utöver de ny bestämmelser som fastslagits så kan det finnas andra behov som löses om de uppkommer.

– Det finns ju ungdomar som har en annan eller oklar könsidentitet, deras trygghet måste också säkras vid exempelvis sovrutiner på läger, säger Ola Linderoth.

Men trots att församlingen nu arbetar mer förebyggande mot sexuella övergrepp, kan ingen garantera att ingen någonsin utsätts igen.

– Om det skulle ske, så har vi en tydlig handlingsplan där misstänkt brott ska polisanmälas. Den misstänkte fråntas sina uppgifter vilket gäller all personal även i den ideella verksamheten, säger Ola Linderoth.

I Stiftet finns två personer som man kan kontakta om man utsatts för sexuella övergrepp och det finns även möjlighet att träffa psykolog eller psykoterapeut.

– Vid händelser där man misstänker brott är det min roll att informera och se till att alla berörda får lämpligt stöd. Vid fällande dom blir den som är anställd uppsagd på grund av personliga skäl. Vi ser på stort allvar på det som hänt och vikten av att föräldrar kan vara trygga i att deras barn är i goda händer, säger Ola Linderoth.