Lisa Lundh blir ny marknads- och kommunikationschef medan Johan Sandborgh utnämnts till ny hållbarhetschef.

Lisa Lundh är 42 år, civilekonom och arbetar idag som marknads- och försäljningschef på IFK Norrköping.

Dessförinnan arbetade Lisa på liknande tjänster för bland annat Otto Bock och Marknadsbolaget Fjärde storstadsregionen.

Johan är 38 år, jur. kand och arbetar redan idag inom Lundbergs som regionchef för Region Stockholm. Han behåller den tjänsten och tillträder även tjänsten som hållbarhetschef.

– Det känns bra att vi nu delar på ansvaret för kommunikation och hållbarhet, säger Louise Lindh, VD Fastighets AB L E Lundberg. Hållbarhetsarbetet är en väldigt viktig del av bolagets utveckling och till stor del integrerad i vår ordinarie verksamhet. Det är då naturligt att en regionchef har det ansvaret. Därmed blir också fokuseringen på marknad och kommunikation tydligare.

Johan Sandborgh säger så här:

– Jag brinner verkligen för vårt hållbarhetsarbete. Vi har stora utvecklingsmöjligheter, både i stort och smått. Men främst genom att agera och arbeta aktivt med synliga hållbarhetsprojekt i våra kvarter.

Lisa Lundh kommenterar sitt nya jobb:

– Det ska bli fantastiskt roligt och inspirerande att bli en del av Lundbergs och jag ser fram emot att få arbeta med ett så starkt varumärke. Tillsammans med mina nya kollegor vill jag jobba hårt för att fortsätta utveckla företagets unika erbjudande och position, som skapar väldigt goda förutsättningar för att vara den ledande utvecklaren av hållbara stadsmiljöer.