– Tillgänglighet och att få träffa rätt psykolog är otroligt viktigt för att ändra på detta. Vi ser väldigt stora skillnader mellan olika delar av Sverige. Det vill vi ändra på, säger psykologen Fredrik Sandin, grundare av bolaget Ahum som står bakom idén.

Enligt bolaget ökade antalet psykosociala besök i primärvården med drygt 300 procent mellan 2008 och 2015 – från 70 000 till 285 000. Och medan var tredje som söker sig till en vårdcentral gör det på grund av psykisk ohälsa, saknar en tredjedel av Sveriges vårdcentraler en psykolog, enligt Psykologförbundet. Dessutom varierar möjligheten till vård också beroende på var i landet man bor.

– Generellt blir det svårare att hitta terapeuter ju längre bort från storstadsregionerna man kommer och bristande tillgänglighet leder till att många inte får den vård de behöver. Med vår videotjänst kommer vi att helt eliminera dessa geografiska skillnader och se till att alla som behöver kan få rätt vård. Vi hoppas att tjänsten ska tas emot väl i Norrköping, säger Fredrik Sandin.

Artikelbild

| Fredrik Sandin, psykolog och grundare av företaget.

Genom tjänsten kan patienter boka och träffa en psykolog direkt i mobilen. Klient och terapeut matchas ihop.

– Att lida av psykisk ohälsa och behöva söka hjälp för det är många gånger väldigt tungt. Dels är man i en sårbar ställning och dels finns det tyvärr fortfarande ett stigma i samhället kring denna typ av sjukdom. Att då kunna erbjuda vård över hela landet, i en så trygg miljö som det egna hemmet, tror vi kan förbättra svenskarnas psykiska hälsa markant, säger Fredrik Sandin.