De låga grundvattennivåerna har varit på tapeten sedan 2016 då varningstecknen började komma allt mer frekvent. Situationen blev sedan alltmer akut sommaren 2017 då det också utgick en myndighetsvarning om vattenbrist i den del av Sverige dit Östergötland tillhör. Efter en ovanligt regnrik höst stabiliserades dock situationen men med den varma sommaren 2018 återkom problemen till viss grad.

Folkbladet beskrev i mars i år att de små grundvattensmagasinen återhämtat sig efter vintern medan nivåerna i de stora vattenmagasinen fortfarande låg mycket under normala nivåer i Norra Östergötland. Nu har SGU (Sveriges geologiska undersökning) presenterat siffrorna angående de aktuella grundvattennivåerna i landet för maj månad och det visar sig att situationen förvärrats: både de stora och de små grundvattenmagasinen i nordöstra Götaland har nu nivåer mycket under de normala för årstiden.

Folkbladet ringer upp Bo Thunholm, statsgeolog vid SGU, för att höra vad orsaken är till den försämrade situationen.

Artikelbild

| Området kring Norrköping/Söderköping lyser rött - här är grundvattennivåerna för maj mycket under det normala.

– I mars såg det ganska bra ut, dels efter snösmältningen men också att det kommit en hel del nederbörd i februari. Men sedan blev det en väldigt torr period från slutet av mars och större delen av april, förklarar Bo Thunholm.

– Det här är en av de tider på året man inte vill att det ska vara torrt för i mars-april brukar det bildas mycket grundvatten. En torrperiod mitt i sommaren spelar inte alls så stor roll eftersom mycket av nederbörden då avdunstar eller tas upp av växtlighet.

Det är enligt Bo Thunberg inte en lika dålig situation som 2017 men med tanke på de låga nivåerna nu bör man räkna med att grundvattnet fortsätter att sjunka – inte minst för de med enskilda brunnar och kanske särskilt de ute i skärgården (som drabbades extra mycket sommaren 2017).

– Ja, det är högst troligt att vi kan förvänta oss det i de här delarna av landet. Det normala är att grundvattennivåerna nu fortsätter att sjunka ända fram till augusti-september med normala nederbördsmängder, säger Bo Thunholm.

– Det är klart att det skulle kunna komma så mycket nederbörd i sommar att det bygger grundvatten men då behöver det regna betydligt mer än normalt.

SGU sammanfattar situationen på sin hemsida: "Mot bakgrund av att läget under sommaren bedöms bli ansträngt i delar av Götaland och Svealand rekommenderar SGU att kommunerna följer utvecklingen noggrant och vid behov överväger att införa åtgärder för att minska vattenförbrukningen.".

Önskemålen från de som bevakar grundvattnet och de vars brunnar riskerar att torka är med alltså motsatta från den genomsnittliga semesterfiraren. Det återstår att se hur sommaren 2019 utvecklar sig.