SMHI och Kungsleden har kommit överens om ett nytt hyresavtal som sträcker sig tio år framåt.

I och med det ska också lokalerna på Folkborgsvägen moderniseras.

I höst är det byggstart för projektet som ska anpassa lokalerna till SMHI:s framtida verksamhet och som beräknas pågå i två till tre år.

– Vi har under en längre tid tittat på att utveckla lokalerna för SMHI. De har ju varit där sedan 1970-talet då de vart utlokaliserade i Norrköping, men både arbetssätt och lokaler och så förändras ju med åren så nu ska vi göra en modernisering så man möter dagens arbetssätt. Det här är en oerhört viktig del i SMHI:s utveckling, säger Tommy.

Det kommer att bli fler och bättre mötesytor och konferensrum, en stor hörsal och ett nytt stort lunchrum.

Det blir flexibla kontor med en blandning av egna kontorsrum och öppna planlösningar med fler spontana mötesplatser.

– Vi ser fram emot att få moderna och flexibla lokaler som är anpassade till våra olika verksamheter, och som är inbjudande för våra medarbetare. Vår och Kungsledens strategier är att det nya kontoret – och hela byggprocessen – ska präglas av hållbarhet, och att hyran även fortsatt ska hållas på en mycket rimlig nivå, säger Rolf Brennerfelt, generaldirektör på SMHI, i ett pressmeddelande.

Även utemiljön kommer att ses över och en mer inbjudande entré står också högt upp på att-göra-listan.

– SMHI är stora både nationellt och internationellt och har väldigt mycket internationella besök och då måste lokalerna spegla bilden av den spjutspetsmyndighet SMHI är, säger Tommy som även berättar att det kommer ske en viss effektivisering i och med det här och att SMHI kommer att släppa vissa ytor.

Han menar att det är svårt att sia om hur mycket projektet kommer att kosta men gör ändå en uppskattning på omkring 100 miljoner kronor.

– Det är en långsiktig investering som vi gör. De här fastigheterna har även ett kulturhistoriskt värde och det ska vi värna om och behålla, men samtidigt modernisera. Det är ett jättespännande projekt och ett långt arbete som vi nu gått i mål med, säger Tommy Svärd.