Med utgångspunkt i barns och elevers rätt till god omsorg och utbildning i en trygg miljö, startar nu Skolinspektionen sin granskning. Man tittar på hur politiker i kommunen tar ansvar för sina skolor, förskolor, fritidshem och vuxenutbildning. Även de fristående skolorna granskas, och arbetet beräknas vara klart i juni. Då kommer kommunen uppmärksammas på eventuella brister som de ansvariga måste rätta till för att leva upp till skollagens krav.

Skolinspektionen kommer att besöka ett urval skolor.

Kommunala skolor och särskolor:

Borgsmoskolan 1

Diamantens skola – världens skola och Rubinen

Djäkneparksskolan 1

Ektorpsringen

Ektorpsskolan 1

Ektorpsskolan 2

Ektorpsskolan 3

Gustaf Adolfsskolan

Klingsborgsskolan

Klockaretorpsskolan

Klockaretorpsskolans grundsärskola

Matteusskolan 1

Mosstorpsskolan 1

Mosstorpsskolan 2

Mottagningsskolan

Navestadsskolan 1

Skarphagsskolans grundsärskola

Söderporten 1

Söderporten 4

Åbymoskolan 2

Gymnasieskolor/gymnasiesärskolor:

De Geergymnasiet 2

Ebersteinska gymnasiet 1

Ebersteinska gymnasiet 4

Ebersteinska gymnasiet 5

Ebersteinska gymnasiet 6

Kungsgårdsgymnasiet 2

Fristående skolor:

Film & Musikgymnasiet (gymnasieskola) som Föreningen Q ansvarar för.

Fria Läroverken Norrköping (gymnasieskola) Fria läroverken i Sverige AB ansvarar för.

I Ur och Skurskolan Skattkammarön (grundskola) som I Ur och Skurskolan Skattkammarön ekonomisk förening ansvarar för.

Johannesskolan Norrköping (grundskola) som Stiftelsen församlingen Agape ansvarar för.

Jönsbergska idrottsskolan (grundskola) som Jönsbergska idrottsskolan Norrköping AB ansvarar för.

Kunskapsljuset Norrköping (grundskola) som Föreningen Al-Noor Al Islamia ansvarar för.

Kvarsebo skola (grundskola) som Kvarsebo skola ansvarar för.

Rudolf Steinerskolan (grundskola) som Rudolf Steinerskolan ansvarar för.

Stegehus Waldorfskola (grundskola) som Stiftelsen Steget ansvarar för.

Skolinspektionen har tidigare, under 2015, granskat:

Erlaskolan Södra och Erlaskolan Östra (grundskolor) som Lärande i Sverige AB ansvarar för.

Plusgymnasiet i Norrköping (gymnasieskola) som Plusgymnasiet AB ansvarar för.

Prolympia Norrköping (grundskola) som Prolympia AB ansvarar för.