Politik Frågor om lag och ordning i olika längder och bredder spelar stor roll i rikspolitiken inför valet i höst. Så tycks det även vara i Norrköping. "Vi ger oss in på en mycket dålig väg", sa oppositionsrådet Sophia Jarl (M) när Norrköpings fullmäktigepolitiker inledde sitt majmöte på måndagseftermiddagen. Den väg som Jarl ogillade hade rubriken "Vaktorganisation" på mötets dagordning. Den styrande kvartetten av partier i Norrköping vill utreda hur kommunen framöver ska arbeta med vakter för att öka tryggheten i lokalsamhället. Sophia Jarl hävdade att kommunen av principiella orsaker inte ska syssla med sådant som är polisens ansvar. Moderaterna vill att kommunen istället för vakter ska satsa på sådant som fältassistenter, drogtester på gymnasieskolorna och användandet av elevcoacher som kan arbeta "förebyggande relationsskapande."

Mia Sköld från Miljöpartiet var även hon på ett principiellt humör på måndagen och yrkade avslag på förslaget om att utreda ett mer strukturerat sätt att arbeta med ordningsvakter/väktare. Staten bör sköta sitt och kommunen sköta sitt, enligt Mia Sköld.

Sandra Isaksson från Feministiskt Initiativ ställde sig efter lite resonerande fram och tillbaka i talarstolen bakom utredningsförslaget. Hon såg en möjlig ny vaktorganisation som ett sätt att stärka det förebyggande arbetet i kommunen. Markus Wiechel från Sverigedemokraterna var kritisk till att kommunen har dröjt så länge med att komma fram till ens en utredning om vaktfrågan. Enligt honom har SD "i vart fall sedan 2012" föreslagit liknande insatser som nu föreslås. "Men våra motioner har blivit avslagna", sa Wiechel som ville veta varför det har "tagit så lång tid" för övriga politiker att inse de stora problem som finns i Norrköping? När det blev dags att rösta så var det bara tre miljöpartister och tjugo moderater som röstade nej. Resten var för.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist förde majoritetens talan. Enligt handlingarna i ärendet har de kommunala verksamheternas behov av "extra väktartjänster ökat dramatiskt" under senare år. Kommunens kostnader för att köpa bevakningstjänster har ökat ungefär lika dramatiskt. 14, 8 miljoner kronor årligen används för det ändamålet idag.

Det som nu snabbt ska utredas är hur kommunens väktarverksamhet bäst ska präglas av "trygghetsfrämjande och förebyggande arbete" inom ungefär de kostnader som väkteriet drar idag.

Redan den 11 juni ska Kommunstyrelsen återkomma till politikerna i fullmäktige med sina slutsatser och förslag.

Mötet på måndagen präglades med något undantag inte av någon överdriven debattlusta. Det kändes som om det var fler voteringar än debattinlägg. Upplevelsen kan ha förstärkts av att voteringsmaskinen behagade krångla mest vid varje omröstning. Röstandet krånglade bland annat för kommunalrådet Reidar Svedahl (L) vilket föranledde fullmäktiges ordförande Louise Malmström till en skämtsam kommentar som antagligen inte var avsedd för mikrofonen.

En hel del motioner avslogs på mötet. Vänsterpartiet fick nej på ett förslag om att starta ett kommunalt byggbolag för att bygga "billigare hyresrätter". FI fick nej på ett förslag om "gratis kollektivtrafik" för pensionärer och ungdomar. "Det finns inget som heter gratis", sa kommunalrådet Kikki Liljeblad (S).