Krönika Ett femtiotal människor samlades ganska nära Jakobdalsbergets topp vid Ågelsjöns naturreservat på måndagen. Orsaken till folksamlingen i det lätta duggregnet var en gemensam inbjudan från landshövding Elisabeth Nilsson, Holmen Skog och organisationen för O-ringen i Kolmården 2019. Jag var där.

Tomas Öberg är generalsekreterare för det jättestora orienteringsevenemanget som genomförs under slutet av juli månad nästa år.

"Det kan mycket väl vara så att vägvalen som elitens världsstjärnor och motionsorienterarna gör här i branterna ner mot Yxbacken lördagen den 27 juli kan vara avgörande för slutställningen i O-ringen 2019", sa Tomas Öberg till församlingen som slagit sig ner på bänkarna under det lätta tättaket som arrangörerna spänt upp där mitt i skogen.

Artikelbild

| Tomas Öberg är generalsekreterare för O-ringen 2019.

Björn Persson på Eon ingår i organisationen för O-ringen 2019. Han höll i sammankomstens samtal och händelser. Han är själv gammal orienterare och var generalsekreterare för O-ringen 1987 då tävlingen senaste gången huserade i Norrköping. Temat för träffen var Skogen. Landshövding Elisabeth Nilsson talade om den mycket stora betydelse som Skogen har för många människor. Enligt landshövdingen är en viktig framgångsfaktor allt de privata skogsägare som sköter och tar hand om sina skogar och marker på ansvarsfulla sätt.

Sören Petersson är vd på Holmen Skog; ett företag som är Sveriges fjärde största markägare. Ågelsjöns naturreservat som landshövdingen Elisabeth Nilsson invigde tidigare i somras blev möjligt tack vare en "bytesaffär" mellan Holmen Skog och svenska staten i form av Naturvårdsverket och Svea Skog.

Sören Petersson - även han en engagerad orienterare - talade varmt för Skogens alla nyttor och fördelar.

"Skogen bär vår historia och vår framtid. Många utav Sveriges skogsägare har skogsband bakåt flera hundra år. När skogen växer så binder den samtidigt koldioxid till sig och gör klimatnytta så att det märks. När det sedan blir dags att skörda i beståndet så kan vi tillverka klimatsmarta produkter i trä", sa Sören Petersson.

Artikelbild

| Elisabeth Nilsson talade om skogsägarnas betydelse.

Bröderna John och Bertil Fröberg äger tillsammans med sin kusin 500 hektar skog runt om omgivningarna mellan Lotorp och Finspång. De två första tävlingarna i O-ringen 2019 går i Finspång. Skogen är ju orienteringssportens arena. För att genomföra en stor tävling som O-ringen där uppemot 20 000 personer kommer att springa runt i skogarna så behövs nära samarbete med skogsägare som är beredda att öppna sina marker för tävlingarna.

Vilket Fröbergs i Lotorp gör.

Artikelbild

| Lars Stjernkvist och Reidar Svedahl på Jakobdahlbergets högsta topp.

"Vi är vana vid samarbete med den utmärkta orienteringsklubben i Finspång. Orienterare har väldigt ofta samma slags respekt och ödmjukhet för Skogen som vad vi har", sa John Fröberg när vi talades vid ute vid Ågelsjön.

Bertil Fröberg berättade att de blev tillfrågade av O-ringen för ungefär ett år sedan då arrangerade hade bestämt i vilka områden som de ville genomföra tävlingarna. Skogsägarna får inte betalt för slitaget.

Artikelbild

| Sören Petersson vd Holmen Skog diskuterade med landshövdingen och med Inge Blomberg från Orienteringsförbundet.

"Däremot har vi skrivit ett avtal som möjliggör viss ersättning i fall det skulle uppsåt några stora skador - till exempel på nyplanteringsområden eller något sådant", berättade Bertil Fröberg.

Berit Martinsson är socialdemokrat och kommunfullmäktiges ordförande i Finspång. Berit är - alltsedan de nu vuxna barnen var små - en hängiven orienterare. Men när O-ringen kommer till Finspång så har hon inte tid att springa i skogen.

Artikelbild

| Carin Rosander hade en del tips till kommunalrådet.

"Vi i arrangörsklubbarna i Östergötland och Sörmland behövs som funktionärer under tävlingen" sa Berit Martinsson. O-ringen kräver cirka 1500 funktionärer av alla de slag för att fungera under den dryga vecka som tävlingarna pågår. Berit berättade att hon ska stå i en kiosk under O-ringen.

"Kom och hälsa på mig i kiosken", bad Berit Martinsson som var mycket stolt över att Arena Grosvad och övriga Finspång får chansen att visa upp sig för 20-25 000 orienterare med vänner och anhöriga.

Norrköpingskommunalråden Lars Stjernkvist (S) och Reidar Svedahl (L) var på plats ute i skogen denna dag. Kommunalråden har i orienteringsvärlden gjort sig namn som tämligen särpräglade orienterare med betydande utvecklingspotential. Vid ett jippo för O-ringen 2019 på Kolmårdens djurpark i november förra året ingick en kort sprintorienteringsduell mellan Stjernkvist och Svedahl i programmet. Duellen blev dock tämligen lång då det visade sig att karta och kompass och terräng inte var kombinationer som passade någon av dem särskilt väl.. (Allt finns förevigat på en sevärd film från SVT Öst)

Under måndagens samling på Ågelsjön talade Lars Stjernkvist som är kommunstyrelsens ordförande om Norrköping som en "Skogsstad".

"Det här mötet var en viktig påminnelse för mig om hur mycket Skogen betyder för Norrköping med våra sågverk och pappersindustrier och med alla mark- och skogsägare. Frågan är om det finns någon stad i Sverige som kan slå Norrköping på fingrarna; kanske är vi Skogshuvudstad", frågade sig Stjernkvist?

Experterna från Länsstyrelsen och Holmen kunde inte spontant svara på frågan.

"Men Norrköping är nog på pallplats i vart fall", sa Holmen Skogs vd Sören Petersson.

Sammankomsten avslutades med en minitävling mellan generalsekreteraren Tomas Öberg och Finspångsbördiga orienteraren Carin Rosander. D">e båda satte full fart i Kolmårdsbranterna och enligt den enväldige domaren Björn Persson blev det dött lopp dem emellan.

Det är väldigt många olika personer, aktörer och intressen som är inblandade i det slags megaevenemang som O-ringen är. Linköpings Universitet har till exempel en Elitidrottsverksamhet som vänder sig till orienterare och medeldistanslöpare.

Jan Lundgren från universitet berättade att det finns belägg för att många orienterare och medeldistanslöpare arbetar som ingenjörer.

"Att rekrytera orienterare och löpare till vårt universitet kan därför vara ett bra sätt att samtidigt locka ingenjörsstudenter till våra utbildningar", sa Jan Lundgren. Mikael Burgman från Länsstyrelsen gav en snabb överblick i ämnet "Östgötska naturreservat" vilket var särskilt intressant med tanke på att en del av tävlingarna kommer att genomföras i det nybildade naturreservatet Ågelsjön.

Landshövding Elisabeth Nilsson avslutade skogsmötet med en kort reflektion om Skogen och Allemansrätten.

"Jag är uppväxt i en by i en Österbottnisk vik. Omgiven av skog och av skogsägare i familjen så har jag Skogen och skogens betydelse i mitt dna. För många andra kan det vara så att Allemansrätten fantastiska friheter skapar den första relationen med Skogen. Orienterarna är ett föredöme när det gäller att förmedla sunda attityder till vad Allemansrätten kräver av oss när vi vistas i Skogen", sa landshövdingen.

Allemansrätt förutsätter ett slags allemansansvar. Så skulle man kunna säga.