Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har för första gången tagit fram öppna jämförelser inom detaljplaneområdet.

Där framgår det att Norrköping är en av de tio kommuner som antagit flest detaljplaner under den undersökta tvåårsperioden, 2014 till 2015.

– Norrköping växer så det knakar och står inför en gigantisk stadsomvandling.Det är glädjande att intresset för att bo och investera i Norrköping är högt. Den positiva utvecklingen ställer också krav på oss att vara mer effektiva i vårt detaljplanearbete och det är något vi arbetar aktivt med, säger Kikki Liljeblad (S), ordförande i stadsplaneringsnämnden.

Under 2014 och 2015 har Norrköping antagit 40 detaljplaner. Antal bostäder som beviljades bygglov per 1 000 invånare under samma period var 12,3.

Norrköping är en av de 240 av 290 kommuner som har angett ett underskott av tillgängliga bostäder. Att det finns ett stort tryck på att planera för bostäder, innebär också ett stort tryck på att planlägga skolor, förskolor och äldreboenden.

84 procent av kommunerna har en mediantid från planuppdrag till antagande på under eller lika med två år. För Norrköpings del är tiden från planuppdrag till antagande i snitt 30 månader.

– Vi arbetar ständigt med att förbättra och effektivisera våra processer för att få nöjda kunder. Till exempel har vi satt en prioritetsordning så att de planer som ger många bostäder eller arbetstillfällen går först. Vi har också tillsatt extra resurser för att tillgodose de små och medelstora företag som behöver expandera, säger Hans Revenhorn, stadsbyggnadsdirektör.