Han kände inte till att det var så många avtal som antingen är fel eller som helt enkelt inte finns, samtidigt förvånar det honom inte.

– När jag läst om de granskningar som gjorts av kommunala bolag har tanken varit att vi har väl för sjutton skött oss, så det är väl ganska naturligt att man internt granskar det egna bolaget, när andra hamnat i blåsväder, säger Mårten Arnberg.

Han menar att man inte kan luta sig mot revisorerna för att veta att vi gjort rätt, utan att det är styrelsen och bolagsledningen som är ansvariga för att allt sköts på rätt sätt.

– Vi har lyft frågan om risker och sårbarhet, för att minska risken att göra fel, säger Mårten Arnberg, som inte vet hur länge Norrevo inte följt lagen om offentlig upphandling.

Ett företag som man köpt varor och tjänster av för flera miljoner kronor under flera år hänvisar till ett ramavtal som gick ut 2011, det vill säga innan Norrevo startade som kommunalt bolag, där tidigare lokalförsörjningskontorets verksamhet upptogs. Så det har pågått under ganska många år.

– Det kan man lugnt säga.

Norrevo, det vill säga skattebetalarna, riskerar nu att få betala upphandlingsskadeavgift på 10 procent av det oupphandlade under senaste året.

– Det ska kosta att bryta mot lagen, men det känns ungefär lika onödigt som att åka på fortkörningsböter. Helt onödigt.