Det beskedet ger Michael Botvidsson, VA-chef vid det kommunala bolaget Nodra. Han säger till Folkbladet att Nodra accepterar domen i mark- och miljödomstolen.

Det beslutet har man kommit fram till efter att ha analyserat domen tillsammans med branschorganisationen Svenskt Vatten.

– Det är givetvis glädjande och förnuftigt, kommenterar Götens samfällighets advokat Walter Sköldstam.

– Sedan är det tråkigt för Göten att de har behövt vänta så här länge på det här, säger Sköldstam som menar att det borde man ha kunnat konstatera redan tidigare att det inte funnits förutsättningar för särtaxa.

– Särskilt när man själva har tagit den nya taxan – då har inte det här varit aktuellt det senaste året. Då är det lite tråkigt att man ändå valt att driva det vidare.

I Göten har man enligt Sköldstam känt att politikerna inte lyssnat på sina medborgare.

Domen i mark- och miljödomstolen innebär att Götens samfällighetsförening enbart ska betala normaltaxa för utbyggnaden av vatten och avlopp till området.

Nodra och ett beslut i kommunfullmäktige 2015 har tidigare sagt att särtaxa, en högre taxa, skulle gälla för det gamla fritidshusområdet vid Roxen.

Nu ska Nodra betala tillbaka totalt 9,8 miljoner kronor till de boende där, en kostnad som belastar hela VA-kollektivet i kommunen.

Sedan januari 2017 har kommunen en ny modell där normaltaxan höjts för att ta höjd för de närmaste årens utbyggnad av vatten och avlopp till olika områden. För att få ta ut en särtaxa måste det råda exceptionella omständigheter.