Siffrorna kommer från den första preliminära sammanställningen av höstterminens betygsstatistik, där 70 procent av eleverna i kommunens skolor har betyg som gör dem behöriga för gymnasieskolans yrkesprogram. Det är samma procentsats som behörigheten 2015, och en liten uppgång från förra årets 68 procent.

– Vi ser nu att vi lyckats vända den negativa trenden vilket är mycket positivt. Men fortsatt fokus på resultat gäller i Norrköpings skolor, säger Olle Johansson (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Förutom att behörigheten förbättrats, har även meritvärdet höjts från 194 till 200 poäng från 2016 till 2017. Vanligtvis höjs dessutom betygsresultaten ytterligare under vårterminen, och därmed också andelen behöriga fram till den definitiva gymnasieantagningen som sker i juni efter att slutbetygen är satta.

Artikelbild

| Olle Johansson (S). Positivt kommunalråd.

– Jag är väldigt stolt för det här kvittot på vårt arbete. Resultathöjningen visar på att våra lärares strävan att hela tiden utveckla undervisningen och möta varje elev har lönat sig, säger utbildningsdirektör Sofie Lindén.

Analysen av betygsstatistiken kommer att fortsätta gällande hela kommunen och för de olika årskurserna, och kommer även att gå ner på enhetsnivå. Arbetet med att förbättra undervisningen, utmana varje enskild elev och på sikt få alla behöriga till gymnasiet fortsätter under vårterminen.